x
x

Uzroci boli u prsima u ordinaciji obiteljske medicine

  02.05.2016.

Uzroci boli u prsima u ordinaciji obiteljske medicine – sustavni pregled i meta-analiza objavljen je časopisu Croatian Medical Journal.

Uzroci boli u prsima u ordinaciji obiteljske medicine

Cilj Utvrditi najčešće uzroke boli u prsima u ordinaciji obiteljske medicine.

Postupci Sustavno smo pretražili PubMed i EMBASE. Dvojica autora neovisno su ocijenila publikacije koje zadovoljavaju kriterije uključenja i odredila rizik otklona u uključenim istraživanjima. Iz podataka, u uključenim studijama izračunali smo relativnu učestalost stanja koje uzrokuju bol u prsima i prikazali varijacije između studija koristeći grafikon raspona pouzdanosti (prema engl. forest plots), I², tau² i predikcijske intervale. U slučajevima neobjašnjive heterogenosti, dali smo samo kvalitativni prikaz, ali ne i združene procjene (prema engl. pooled estimates).

Rezultati Uvrstili smo 11 studija s otprilike 6500 pacijenata. 6 studija s ukupno 3900 pacijenata imalo je nizak ukupni rizik od otklona. Relativna učestalost različitih uzroka boli u prsima kretala se od 24,5 do 49,8% (torakalni sindrom), 13,8 do 16,1% (kardiovaskularne bolesti), 6,6 do 11,2% (stabilna koronarna bolest srca), 1,5 do 3,6% (akutni koronarni sindrom/infarkt miokarda), 10,3 do 18,2% (respiratorne bolesti), 9,5 do 18,2% (psihogeni uzroci), 5,6 do 9,7% (gastrointestinalni poremećaji) i 6,0 do 7,1% (poremećaji funkcije jednjaka).

Zaključak Utvrdili smo vjerojatnosti pojave određenih uzroka boli u prsima koje mogu poslužiti kao vodstvo liječnicima obiteljske medicine prije obavljanja dijagnostičkog testa.