x
x

Terapija antidepresivima u osoba starije dobi

  Marija Antonija Prlenda, mag. pharm.

  26.06.2015.

Prema rezultatima nedavne studije objavljene u časopisu Journal of the American Geriatrics Society, sertralin je pokazao najbolji omjer između djelotvornosti i podnošljivosti kod osoba starije dobi.

Terapija antidepresivima u osoba starije dobi
Depresija kod pacijenata starije dobi ima heterogenu patofiziologiju zbog komorbiditetnih bolesti i neuroloških promjena vezanih uz starenje.

U meta-analizi nasumičnih, placebo-kontroliranih ispitivanja pokazalo se da su antidepresivi koji su zajednički analizirani bili samo malo bolji u usporedbi s placebom kod pacijenata starije dobi (starijih od 60 godina) koji su relativno nedavno počeli iskazivati simptome velikog depresivnog poremećaja.

Nedavno je provedena druga, mrežna meta-analiza učinkovitosti i sigurnosti pojedinačnih lijekova iz skupina selektivnih inhibitora ponovne pohrane serotonina (SSRI) i selektivnih inhibitora ponovne pohrane noradrenalina (SNRI) kod pacijenata s velikim depresivnim poremećajem koji odgovaraju ispitivanoj dobnoj skupini. Mrežna meta-analiza (engl. network meta-analysis) indirektno uspoređuje lijekove koji nisu bili direktno uspoređivani u zasebnim istraživanjima. Analiza je obuhvatila 15 randomiziranih ispitivanja koja su uključivala 7 lijekova iz skupina SSRI i SNRI (sertralin, paroksetin, duloksetin, citalopram, escitalopram, venlafaksin, fluoksetin). Ispitivanja su bila kratka (6-12 tjedana) i različitog broja ispitanika (27-728), a srednja dob ispitanika kretala se u rasponu od 76 do 80 godina.

Statistički značajni djelomični odgovori na terapiju zabilježeni su kod primjene sertralina, paroksetina i duloksetina. Vrtoglavica je bila jedina nuspojava koja je mogla biti analizirana kroz studije – duloksetin i venlafaksin su pokazali najveću vjerojatnost izazivanja vrtoglavica, a sertralin najmanju.

Rezultati ove studije mogli bi biti korisni pri odabiru početne terapije u liječenju depresije kod osoba starije dobi. Sertralin se pokazao učinkovitim i sigurnim za primjenu. Depresija kod pacijenata starije dobi ima heterogenu patofiziologiju zbog komorbiditetnih bolesti i neuroloških promjena vezanih uz starenje što čini ovakvu analizu usredotočenu na stariju dobnu skupinu izrazito vrijednom.