x
x

Koncept bolesniku usmjerene skrbi

  05.04.2015.

Bolesniku usmjerena klinička metoda, temeljena na principima bolesniku usmjerene skrbi Moire Stewart, predstavlja mogući odgovor na izazov kako da liječnik djeluje biopsihosocijalno u kliničkoj praksi – s ciljem da biopsihosocijalni model učini praktičnim, uz mogućnost da ga se provodi, istražuje i poučava.

Koncept bolesniku usmjerene skrbi
Šest je sastavnica bolesniku usmjerene kliničke metode: poznavanje bolesti i bolesnikova doživljaja bolesti, razumijevanje bolesnikove osobe, pronalaženje zajedničke osnove bolesnika i liječnika za rješavanje problema, uključivanje prevencije i promocije zdravlja, jačanje odnosa liječnik - bolesnik i postavljanje realističnih ciljeva u svezi s osobnim limitiranostima i resursima za provođenje navedenoga.

Razvoj koncepta bolesniku usmjerene skrbi usko je povezan s prepoznavanjem ograničenja konvencionalnog načina prakticiranja medicine - takozvanoga biomedicinskog modela koji bolest promatra zasebno, neovisno o osobi koja od nje boluje i o socijalnom kontekstu te osobe. Ograničenja biomedicinskog modela osobito su izražena u zbrinjavanju bolesnika koji boluju od kroničnih nezaraznih bolesti.

Danas je bolesniku usmjerena skrb široko prepoznata kao bitna vrijednost u obiteljskoj medicini.

Bolesniku usmjerena klinička metoda, temeljena na principima bolesniku usmjerene skrbi Moire Stewart, predstavlja mogući odgovor na izazov kako da liječnik djeluje biopsihosocijalno u kliničkoj praksi – s ciljem da biopsihosocijalni model učini praktičnim, uz mogućnost da ga se provodi, istražuje i poučava.

Šest je sastavnica bolesniku usmjerene kliničke metode: poznavanje bolesti i bolesnikova doživljaja bolesti, razumijevanje bolesnikove osobe, pronalaženje zajedničke osnove bolesnika i liječnika za rješavanje problema, uključivanje prevencije i promocije zdravlja, jačanje odnosa liječnik - bolesnik i postavljanje realističnih ciljeva u svezi s osobnim limitiranostima i resursima za provođenje navedenoga.

Primjenom bolesniku usmjerene kliničke metode liječnik obiteljske medicine učinkovitije postavlja dijagnozu i liječi bolesnike posebice one koji boluju od kroničnih bolesti, a konzultacije rezultiraju većim zadovoljstvom bolesnika, unaprjeđenjem bolesnikova zdravlja te manjim korištenjem zdravstvene službe i manjim troškovima skrbi.

Goranka Petriček

VEZANI SADRŽAJ > <