x
x

Hamiltonova ocjenska ljestvica za depresiju

  Dr. sc. Saša Jevtović, dr. med., specijalist psihijatar
  Prof. dr. sc. Marina Šagud, dr. med., specijalist psihijatar
  prof. dr. sc. Alma Mihaljević Peleš, dr.med, specijalist psihijatar

  31.07.2014.

Primjena ocjenskih ljestvica u psihijatriji u počecima bila je temeljno u znanstvenoistraživačkom radu i kliničkim studijama, ali danas su mnoge od njih u primjeni i u rutinskoj kliničkoj praksi. Psihijatri se više ne oslanjaju samo na svoj klinički dojam, već tijekom liječenja primjenjujući ocjenske ljestvice dizajnirane na način da sumiraju težinu i/ili frekvenciju karakterističnih simptoma nastoje dobiti što vjerodostojnije podatke glede dijagnostike, težine i učestalosti simptoma, te terapijski odgovor, kako bi bili učinkovitiji u svom kliničkom radu.

Hamiltonova ocjenska ljestvica za depresiju

Hamiltonova ocjenska ljestvica za depresiju

Hamiltonova ocjenska ljestvica za depresiju postoji u dvije verzije, verzija koja uključuje 24 i verzija od 17 čestica kojima se procjenjuje izraženost depresivnih simptoma ili težina depresivne epizode (kvantificira se težina depresije), dakle ona NIJE dijagnostički instrument

Hamiltonova ocjenska ljestvica za depresiju (engl. Hamilton rating scale for depression – HAM-D) mjerni je instrument koji sumira težinu depresivnih simptoma i to je ocjenska ljestvica koja se najčešće primjenjuje za ocjenu težine depresivnih simptoma.

Profesor Max Hamilton osmislio je ljestvicu i predstavio je psihijatrijskoj javnosti u časopisu Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry 1960. godine.

Hamiltonova ocjenska ljestvica za depresiju postoji u dvije verzije, verzija koja uključuje 24 i verzija od 17 čestica kojima se procjenjuje izraženost depresivnih simptoma ili težina depresivne epizode (kvantificira se težina depresije), dakle ona NIJE dijagnostički instrument

HAM-D-17

Verzija sa 17 čestica je oduvijek mnogo više u primjeni, posebno kad se radi o lakim i srednjim epizodama bolesti, bez psihotičkih simptoma. Težina depresivnih simptoma se ocjenjuje u periodu unatrag sedam dana, a čestice se ocjenjuju ocjenama od 0 do 4 (0 = ne postoji, 4 = značajno izražen), a primjenjuje se kao klinički intervju. Osam čestica se ocjenjuje od 0 do 4, a devet čestica se ocjenjuje od 0 do 2.

U kliničkoj praksi prihvaćeno je da:

- kod blage depresije (F32.0) HAM-D-17 ukupan zbroj ne prelazi 17

- u umjereno teškoj depresivnoj epizodi (F32.1) zbroj bodova za HAM-D-17 ljstvici kreće se između 18 i 25 bodova

- u teškoj depresivnoj epizodi (F32.2) zbroj bodova na ovoj ocjenskoj ljestvici prelazi 25 bodova.

1. Depresivno raspoloženje (tuga, beznadnost, bespomoćnost, bezvrijednost)

2. Osjećaj krivnje

3. Samoubilački poriv

4. Smetnje usnivanja

5. Smetnje spavanja (prosnivanja)

6. jutarnje smetnje spavanja

7. Rad i aktivnosti

8. Usporenost (psihomotorna inhibicija)

9. Agitacija

10. Anksioznost – psihička (psihički strah)

11. Anksioznost – somatska (tjelesni strah)

12. Gastrointestinalni simptomi

13. Opći tjelesni simptomi

14. Genitalni simptomi

15. Hipohondrijski simptomi

16. Gubitak tjelesne težine

17. Uvid u bolest