x
x

Unaprijeđenje suradnje s drugim sudionicima u skrbi za kronične bolesnike

  07.04.2015.

Kronične nezarazne bolesti (KNB) danas su u većini zemalja svijeta značajan javnozdravstveni problem; imaju dugotrajan tijek, često su doživotne, smanjuju kvalitetu života oboljelima, vrlo često dovode do invalidnosti i prijevremene smrti, a značajno opterećuju zdravstvenu službu i zdravstvene fondove.

Unaprijeđenje suradnje s drugim sudionicima u skrbi za kronične bolesnike
Učinkovitom timskom suradnjom sa svim drugim suradnicima liječnik obiteljske medicine osigurava primjerenu skrb za bolesnike koji boluju od kroničnih bolesti.

Kronične nezarazne bolesti (KNB) danas su u većini zemalja svijeta značajan javnozdravstveni problem. Porast broja starijih osoba i suvremeni način života obilježen globalizacijom, urbanizacijom, automatizacijom radnih procesa, kompjutorizacijom, sjedilačkim načinom života sa sve manje fizičkog opterećenja pridonijeli su posljednjih desetljeća značajnom porastu KNB-a. Iako je problem zaraznih bolesti, onih davno poznatih kao i novih, neprestana prijetnja i najrazvijenijim zemljama svijeta, kronične nezarazne bolesti ipak su prioritetni zdravstveni problem. Kronične bolesti imaju dugotrajan tijek, često su doživotne, smanjuju kvalitetu života oboljelima, vrlo često dovode do invalidnosti i prijevremene smrti, a značajno opterećuju zdravstvenu službu i zdravstvene fondove. Iako je rašireno mišljenje da su kronične bolesti primarno povezane uz stariju dob, ipak je gotovo polovina preranih smrti zbog kroničnih bolesti u dobi do 70 godina. Četvrtina njih pogađa ljude mlađe od 60 godina života. U zemljama s niskim i srednje visokim prihodima posebno je vulnerabilna srednja života dob. U ljudi tih zemalja bolest se razvija u mlađoj životnoj dobi, dulje obolijevaju, često s (preventabilnim) komplikacijama i umiru brže nego u zemljama s visokim prihodima.

Uspješnije liječenje omogućuje bolesnicima s kroničnim bolestima dulje preživljenje. Najučestalije kronične nezarazne bolesti su kardiovaskularne bolesti, maligne bolesti, mentalne bolesti, šećerna bolest, kronične respiratorne bolesti i bolesti mišićno-koštanog sustava. Zbog pojave bolesti u sve ranijoj životnoj dobi i sve većeg broja oboljelih poduzimaju se različite mjere prevencije bolesti i promocije zdravlja s ciljem ranog otkrivanja i sprječavanja njihova nastanka.

Učinkovitom timskom suradnjom sa svim drugim suradnicima liječnik obiteljske medicine osigurava primjerenu skrb za bolesnike koji boluju od kroničnih bolesti.

Ljiljanka Jurković

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Olfen gelAndol PROBisolex
VEZANI SADRŽAJ > <
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: