x
x

Novo izdanje Medixa: Gerastenija

  18.09.2023.

Pojam gerastenija, krhkost (engl. frailty), etabliran je u svijetu 2001. godine s ciljem sveobuhvatne procjene zdravstvenog stanja starijih osoba, osobito u dubokoj starosti od 85 i više godina s progresivnim slabljenjem različitih tjelesnih funkcija uz posljedičnu funkcionalnu onesposobljenost gerijatrijskih bolesnika (gerastenija (ger + astenija), grčki: γέρων (geron) – starija osoba, ἀσθένεια (asthèneia) – gubitak snage).

Novo izdanje Medixa: Gerastenija

Iz sadržaja novog izdanja izdvajamo

Tema broja:

Gerastenija – pokazatelj funkcionalne sposobnosti i zdravlja osoba starije životne dobi

Gošće urednice:

doc. prim. dr. sc. Spomenka Tomek-Roksandić
Libertas Međunarodno Sveučilište, Zagreb


doc. prim. dr. sc. Tajana Pavić
KBC Sestre milosrdnice, Zagreb

Uvodnik

Spomenka Tomek-Roksandić, Tajana Pavić
Puni tekst

Uloga Povjerenstva za gerijatriju Ministarstva zdravstva u razvoju gerijatrije u Hrvatskoj od 2019. do 2023. godine

Spomenka Tomek-Roksandić, Tajana Pavić, Sanja Predavec
Sažetak

Značaj sveobuhvatne gerijatrijske procjene u kliničkoj praksi

Mirko Petrović
Sažetak

Koncept krhkosti – gerastenija ili kako razumjeti potrebe gerijatrijskog bolesnika

Nenad Bogdanović, Ksenija Arbanas Kovačević, Vedrana Rugole
Sažetak

Sarkopenija i COVID-19 u osoba starije dobi – sažete preporuke dijagnostike i liječenja

Željko Krznarić, Ivan Kodvanj, Darija Vranešić Bender
Sažetak

Panel gerastenije u praksi liječnika opće/obiteljske medicine

Miro Hanževački, Nenad Bogdanović, Maja Vajagić
Sažetak

Značaj unosa vitamina D u starijih osoba s posebnim osvrtom na ulogu u bolesti COVID-19

Darija Vranešić Bender
Sažetak

Procjena stanja uhranjenosti u gerijatriji

Tajana Pavić, Valentina Ratkajec, Lana Palčić, Spomenka Tomek-Roksandić
Sažetak

Psihogerijatrijski aspekti stanja uhranjenosti

Ninoslav Mimica, Petrana Brečić, Mirna Sisek-Šprem
Sažetak

Geroprofilaksa kroz primarnu, sekundarnu, tercijarnu i kvartarnu prevenciju za starije osobe

Branko Kolarić, Nada Tomasović Mrčela, Tanja Ćorić, Karmen Arnaut, Dalma Sajko
Sažetak

Odrednice uspješnog starenja i dugovječnosti: holističko antropološko istraživanje u zagrebačkim domovima za starije i nemoćne

Tatjana Škarić-Jurić, Spomenka Tomek-Roksandić, Branko Kolarić, Tanja Ćorić, Hrvojka Marija Zeljko, Jasminka Despot Lučanin, Šime Smolić, Ana Perinić Lewis, Nina Smolej Narančić, Ivica Rubelj, Luka Bočkor, Maja Šetinc, Željka Celinšćak
Sažetak

SHARE – longitudinalno istraživanje o zdravlju, starenju i umirovljenju u Europi

Šime Smolić, Ivan Čipin, Margareta Fabijančić, Nikola Blaževski, Dario Mustač
Sažetak

Starenje i promjene unutarnjih organa – mogu li se usporiti?

Zijad Duraković
Sažetak

Sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij i specijalističko usavršavanje iz gerijatrije u Hrvatskoj

Venija Cerovečki, Miroslav Hanževački, Branimir Anić, Spomenka Tomek Roksandić, Željko Reiner
Sažetak

Edukacija za gerontonjegovatelja

Mara Županić
Sažetak

Edukacijski značaj specijalizacije iz gerijatrije u Europi

Nenad Bogdanović
Sažetak

Trajna medicinska izobrazba

U suradnji s Hrvatskom liječničkom komorom, u svakom izdanju Medixa, u sklopu teme broja pripremljen je test znanja od 70 pitanja, namijenjen provjeri stručnosti u postupku trajne medicinske izobrazbe liječnika. Točne odgovore potrebno je označiti u tablici uvezanog umetka zaokruživanjem odgovarajućeg slova (a-d) samo jednog od ponuđenih odgovora za svako od 70 pitanja.

Pozitivno riješene testove (najmanje 60% točnih odgovora) HLK boduje sa 7 bodova. Članovi Hrvatske liječničke komore riješene testove šalju na adresu: Hrvatska liječnička komora, Tuškanova 37, 10000 Zagreb kako je navedeno na preklopnom obrascu u časopisu.

Odgovore na pitanja možete poslati isključivo na originalnom obrascu za rješavanje testa iz tiskanog izdanja časopisa.

Rok za predaju testa iz  Medixa br. 156/157 je 30. studenoga 2023. godine