x
x

Rekonstrukcija i dogradnja Odjela za psihogerijatriju u Vrapču

  28.02.2018.

Ministar zdravstva Milan Kujundžić i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić otvorili su u utorak radove na rekonstrukciji i dogradnji Odjela za psihogerijatriju Klinike za psihijatriju Vrapče, u što će biti investirano 34 milijuna kuna te još desetak milijuna kuna za medicinsku opremu.

Rekonstrukcija i dogradnja Odjela za psihogerijatriju u Vrapču

Zavod za biologijsku psihijatriju najveći je zavod u Bolnici. Smješten je na dvije lokacije – u prizemlju i katu istočnog krila glavne zgrade bolnice i u zgradi „osmice“, odnosno psihogerijatrije. Ima ukupno 180 kreveta. Nastao je spajanjem kliničkog odjela opće psihijatrije („dvojke“) i psihogerijatrije. U Zavodu se prvenstveno njeguje biološki psihijatrijski pristup (posebno na području istraživanja), ali i sve druge psihijatrijske doktrine (socioterapija, psihoedukacija, psihoterapija, radno-okupaciona terapija …). Bolesnici se na Zavodu zbrinjavaju i liječe u skladu s „klasičnim“ psihijatrijskim pristupom, uz određene inovacije koje se odnose na bolesnike „refrakterne na terapiju“ i one s izraženim nuspojavama. Regrutacija nepsihogerijatrijske klijentele na Zavodu determinirana je ustrojem i orijentacijom ostalih kliničkih zavoda u Bolnici.

Klinika za psihijatriju Vrapče