x
x

3. okrugli stol: Nacionalna strategija protiv Alzheimerove bolesti (2015-2020).

  07.12.2014.

S velikim zadovoljstvom pozivam Vas da dođete na 3. stručni sastanak našeg Društva, dana 15.12.2014. godine, ponedjeljak u 18 sati, u Hrvatskom liječničkom domu, Šubićeva 9, Zagreb.

3. okrugli stol: Nacionalna strategija protiv Alzheimerove bolesti (2015-2020).

18,00 - 18,15 Hrvatska Alzheimer alijansa ( HAA) - zajednički do boljitka, Prof. dr. sc. Ninoslav Mimica

18,15 – 19,15 Rasprava o nadopunjenom prijedlogu nacrta „Nacionalne strategije borbe protiv AB“

Moderator: prof. dr. sc. Ninoslav Mimica

Predstavnici članica HAA : dr. sc. Marija Kušan Jukić, dr. sc. Paola Presečki, dr. sc. Morana Ivičić, dr. sc. Bjanka Vuksan Ćusa, prof. dr. sc. Dinko Vitezić, prof. dr. sc. Goran Šimić, dr.med.Vlasta Vučevac, prof.dr.sc. Veljko Đorđević,dr.sc. Petar Bilić, doc. dr. sc. Nataša Klepac, prof. dr. sc. Vlado Jukić, dipl. soc. rad Krasanka Glamuzina, doc. dr. sc. Igor Filipčić, dr. sc. Nada Tomasović Mrčela

19,15 – 19,45 Diskusija

Svi zainteresirani moći će se učlaniti u Društvo, a članovi podmiriti članarinu. Ovaj stručni skup biti će bodovan prema pravilniku HLK-a, predavači sa 6 bodova, a slušači sa 4.

Nakon stručnog programa pozivamo Vas na nastavak druženja uz domjenak.

Veselimo se Vašem dolasku! 

Prof. dr. sc. Ninoslav Mimica, Predsjednik Hrvatskog društva za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi