x
x

Pitanje informiranog pristanka osoba s neurokognitivnim poremećajima

  06.01.2018.

Pitanje pristanka osoba s neurokognitivnim poremećajima u području kliničkih istraživanja objavljeno u časopisu Socijalna psihijatrija.

Pitanje informiranog pristanka osoba s neurokognitivnim poremećajima

Podatci s početka milenija ukazivali su na prevalenciju Alzheimerove bolesti od 24,3 milijuna oboljelih u svijetu, ali i na očekivani značajni godišnji porast broja novih slučajeva demencije, koji sada iznosi već 4,6 milijuna. Što se tiče najnovijih globalnih procjena možemo se osloniti na procjenu ADI-a (Alzheimer Disease International), krovne udruge koja okuplja 80 nacionalnih Alzheimer organizacija, iz koje je razvidno da danas u svijetu ima više od 47 milijuna osoba s demencijom. No, zabrinjava tvrdnja da će broj oboljelih i nadalje progresivno rasti.

Biomedicinska istraživanja su neprocjenjiv (i jedini) izvor novih spoznaja i znanja zahvaljujući kojima je postignut značajan napredak u području medicine u prošlom stoljeću (a što traje i danas). U području kliničkih istraživanja osobe s demencijom su vulnerabilna skupina. Zakonska odredba prema kojoj se onemogućava davanje pristanka za sudjelovanje u istraživanjima od strane zakonskog zastupnika je potencijalno ograničavajući faktor u kontekstu istraživanja koja uključuju osobe s demencijom.

U području psihijatrije nužna je procjena pacijentove sposobnosti za davanje informiranog pristanka. S obzirom na specifičnosti mentalnih poremećaja ova procjena je nužna u cilju zaštite bolesnika i njegova prava na izbor medicinskog postupka kao i u cilju izbjegavanja zloporaba u svakodnevnoj kliničkoj praksi.

Suzana Uzun, Oliver Kozumplik, Dubravka Kalinić, Nela Pivac, Ninoslav Mimica