x
x

Biomarker moždane inzulinske rezistencije u dijagnozi Alzheimerove bolesti

  Marija Antonija Prlenda, mag. pharm.

  08.12.2014.

Neuronalni protein, supstrat inzulinskog receptora-1 (eng. insulin receptor substrate) defektan je u Alzheimerovoj bolesti i može se dokazati u krvi i do 10 godina prije pojave kliničkih simptoma.

Biomarker moždane inzulinske rezistencije u dijagnozi Alzheimerove bolesti
Razvoj i primjena testova za mjerenje IRS-1 i njegove fosforiliranosti imala bi za cilj predviđanje AB u pretkliničkom stadiju i ranu dijagnozu AB.

Supstrat inzulinskog receptora-1 (eng. insulin receptor substrate, IRS-1) ključan je za inzulinsku signalizaciju u mozgu. Inzulinska rezistencija događa se u Alzheimerovoj bolesti (AB) čak i kada nema periferne inzulinske rezistencije, no dosad nije bio pronađen biomarker moždane inzulinske rezistencije. Novo istraživanje ukazuje da bi disfunkcionalno fosforilirani IRS-1 u plazmatskim egzosomima koji su neuronalnog porijekla mogao biti specifični biomarker za moždanu inzulinsku rezistenciju u AB.

U istraživanju se mjerila razina IRS-1 i njegovog stanja fosforiliranosti u plazmatskim egzosomima koji su neuralnog porijekla, a mjerenje je provedeno kod 48 pacijenata s AB i bez šećerne bolesti, 20 starijih pacijenata koji su imali normalnu kognitivnu funkciju i šećernu bolest, 16 pacijenata s frontotemporalnom demencijom i 84 dobrovoljca normalne kognitivne funkcije. Pacijenti oboljeli od AB imali su veće razine p-Ser312-IRS-1 i Ser312/p-panY, a smanjene razine p-panY-IRS-1 u odnosu na sve ostale ispitivane grupe.

Ovi markeri omogućuju gotovo savršeno razlikovanje pacijenata s AB od starijih odraslih osoba normalne kognitivne funkcije sa šećernom bolesti i osoba koje pate od frontotemporalne demecije.

Razvoj i primjena testova za mjerenje IRS-1 i njegove fosforiliranosti imala bi za cilj predviđanje AB u pretkliničkom stadiju i ranu dijagnozu AB.

VEZANI SADRŽAJ > <