x
x

Somatosenzorni evocirani potencijali jezika u procjeni multiple skleroze?

  08.02.2017.

Somatosenzorni evocirani potencijali jezika odražavaju zahvaćenost srednjeg mozga kod pacijenata s klinički izoliranim sindromom, objavljeno je u CMJ-u.

Somatosenzorni evocirani potencijali jezika u procjeni multiple skleroze?

Cilj Kako bismo testirali hipotezu da somatosenzorni evocirani potencijali jezika (prema engl, tongue somatosensory evoked potentials, tSSEP) odražavaju kliničke lezije i lezije vidljive magnetskom rezonancijom kod pacijenata s multiplom sklerozom, cilj ovog istraživanja bio je utvrditi promjene tSSEP-a kod pacijenata s klinički izoliranim sindromom u odnosu na kliničke nalaze i nalaze moždanog debla dobivene magnetskom rezonancijom. Drugi cilj bio je istražiti omogućuje li interpretacija tSSEP rezultata u obliku tSSEP izračuna bolju procjenu zahvaćenosti aferentnog trigeminalnog puta nego analiza svakog tSSEP parametra posebno.

Postupci U razdoblju od 1. kolovoza 2014. do 1. ožujka 2016. godine u ispitivanje smo uključili 115 uzastopnih pacijenata s klinički izoliranim sindromom. Analizirali smo facijalne senzorne simptome i lezije moždanog debla vidljive magnetskom rezonancijom (1.5 T). tSSEP je izračunat za svakog ispitanika iz neobrađenih podataka, posebno za lijevu i desnu stranu (prema graničnim vrijednostima za odsutni odgovor i produženu latenciju glavne komponente, P1 [0=normalan odgovor, 1=produžena latencija, 3=odsutan odgovor]), te su te dvije vrijednosti zbrojene.

Rezultati Nije bilo razlika u apsolutnim vrijednostima tSSEP varijabli prema prisutnosti kliničkih simptoma. Nije bilo povezanosti između abnormalnosti tSSEP-a i kliničkih simptoma (P=0,544). Lezije moždanog debla (srednji mozak i moždani most) bile su povezane s odsutnim tSSEP odgovorima (P =0,002 odnosno P =0,005). tSSEP izračun bio je značajno viši kod pacijenata s lezijama moždanog debla (P =0,01), posebice lezijama srednjeg mozga (P =0,004) i moždanog mosta (P =0,008). Binarna logistička regresija pokazala je da je tSSEP izračun imao značajan učinak na vjerojatnost da će pacijenti imati leziju u srednjem mozgu, χ2 (1)=6,804, P=0,009; a model je točno razvrstao 87% pacijenata.

Zaključak Ovo ispitivanje opetovano je pokazalo povezanost između tSSEP-a i lezija u srednjem mozgu, ukazujući na to da tSSEP može služiti u procjeni propriocepcije lica. Potvrdili smo ulogu tSSEP-a u ocjeni funkcije moždanog debla u ranom stadiju multiple skleroze. 

Magdalena Krbot Skorić, Ivan Adamec, Luka Crnošija, Tereza Gabelić, Barbara Barun, Ivana Zadro, Silva Butković Soldo, Mario Habek