x
x

Somatosenzorni evocirani potencijali jezika u procjeni multiple skleroze?

  08.02.2017.

Somatosenzorni evocirani potencijali jezika odražavaju zahvaćenost srednjeg mozga kod pacijenata s klinički izoliranim sindromom, objavljeno je u CMJ-u.

Somatosenzorni evocirani potencijali jezika u procjeni multiple skleroze?

Cilj Kako bismo testirali hipotezu da somatosenzorni evocirani potencijali jezika (prema engl, tongue somatosensory evoked potentials, tSSEP) odražavaju kliničke lezije i lezije vidljive magnetskom rezonancijom kod pacijenata s multiplom sklerozom, cilj ovog istraživanja bio je utvrditi promjene tSSEP-a kod pacijenata s klinički izoliranim sindromom u odnosu na kliničke nalaze i nalaze moždanog debla dobivene magnetskom rezonancijom. Drugi cilj bio je istražiti omogućuje li interpretacija tSSEP rezultata u obliku tSSEP izračuna bolju procjenu zahvaćenosti aferentnog trigeminalnog puta nego analiza svakog tSSEP parametra posebno.

Postupci U razdoblju od 1. kolovoza 2014. do 1. ožujka 2016. godine u ispitivanje smo uključili 115 uzastopnih pacijenata s klinički izoliranim sindromom. Analizirali smo facijalne senzorne simptome i lezije moždanog debla vidljive magnetskom rezonancijom (1.5 T). tSSEP je izračunat za svakog ispitanika iz neobrađenih podataka, posebno za lijevu i desnu stranu (prema graničnim vrijednostima za odsutni odgovor i produženu latenciju glavne komponente, P1 [0=normalan odgovor, 1=produžena latencija, 3=odsutan odgovor]), te su te dvije vrijednosti zbrojene.

Rezultati Nije bilo razlika u apsolutnim vrijednostima tSSEP varijabli prema prisutnosti kliničkih simptoma. Nije bilo povezanosti između abnormalnosti tSSEP-a i kliničkih simptoma (P=0,544). Lezije moždanog debla (srednji mozak i moždani most) bile su povezane s odsutnim tSSEP odgovorima (P =0,002 odnosno P =0,005). tSSEP izračun bio je značajno viši kod pacijenata s lezijama moždanog debla (P =0,01), posebice lezijama srednjeg mozga (P =0,004) i moždanog mosta (P =0,008). Binarna logistička regresija pokazala je da je tSSEP izračun imao značajan učinak na vjerojatnost da će pacijenti imati leziju u srednjem mozgu, χ2 (1)=6,804, P=0,009; a model je točno razvrstao 87% pacijenata.

Zaključak Ovo ispitivanje opetovano je pokazalo povezanost između tSSEP-a i lezija u srednjem mozgu, ukazujući na to da tSSEP može služiti u procjeni propriocepcije lica. Potvrdili smo ulogu tSSEP-a u ocjeni funkcije moždanog debla u ranom stadiju multiple skleroze. 

Magdalena Krbot Skorić, Ivan Adamec, Luka Crnošija, Tereza Gabelić, Barbara Barun, Ivana Zadro, Silva Butković Soldo, Mario Habek

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECTGastalPLIVIT total energy
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT C 1000 Plus
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: