x
x

Liječenje boli u ordinaciji obiteljske medicine: prikaz bolesnice

  Marijan Erceg, dr.med.

  09.07.2014.

Bol je jedan od najčešćih simptoma kod bolesnika koji dolaze u ordinaciju liječnika obiteljske medicine. To je jedno neugodno emocionalno iskustvo udruženo s mogućim oštećenjem organizma, a u svrhu zaštite istog od oštećenja.

Liječenje boli u ordinaciji obiteljske medicine: prikaz bolesnice

Bol je jedan od najčešćih simptoma kod bolesnika koji dolaze u ordinaciju liječnika obiteljske medicine. To je jedno neugodno emocionalno iskustvo udruženo s mogućim oštećenjem organizma, a u svrhu zaštite istog od oštećenja.

Akutna bol je fiziološki simptom koji upozorava da će nastali patofiziološki procesi oštetiti pojedini organ ili pak cijeli organizam.

Kronična bol koja traje dugo nakon nestanka štetnog podražaja i neuropatska bol koja nastaje zbog ozljede ili bolesti živčanog sustava vrste su boli koje nemaju evolucijsku svrhu.

Pri odluci o primjeni vrste analgetika važno je procijeniti o kakvoj je vrsti boli riječ, ali je ključno i uzeti u obzir druge čimbenike koji mogu modificirati odgovor na lijek: npr. oštećenje bubrežne ili jetrene funkcije, dob, kronične bolesti, polimorfizam gena koji sudjeluju u metabolizmu, interakcije lijekova itd. 

Prikaz slučaja

Pacijentica 65 godina, hipertoničar, od terapije uzima kombinaciju ACE inhibitora i hidroklortiazid, hipolipemik zbog povišenih lipda u krvi, te povremeno uzima i nesteroidni antireumatik zbog bolova u leđima. Redovito uzima terapiju za hipertenziju i tlak drži pod kontrolom.

Zadnjih mjesec dana žali se na bolove u rukama i jutarnju zakočenost, te joj treba par sati da se "otkoči".

Učine se laboratorijske pretrage i RTG snimka obje šake te se ne nađe sigurnih elemenata za potvrdu reumatoidnog artritisa.

U terapiju je uveden metilprednizolon 16 mg dnevno uz smanjivanje doze na pola svakih pet dana, analgetik: kombinacija tramadola i paracetamola 2x2 tbl. dnevno, te diklofenak retard po potrebi.

Nakon tjedan dana dolazi na kontrolu, puno se bolje osjeća, nema jutarnje zakočenosti i bolovi su se smanjili.

Nakon tri tjedna stanje je zadovoljavajuće, bolovi su nestali, zakočenosti nema, lakše obavlja svoje svakodnevne obaveze.

Preporuča se nastaviti terapiju bez kortikosteroida narednih mjesec dana, te eventualna obrada kod reumatologa ili specijaliste fizikalne medicine u slučaju pogoršanja simptoma.

Na kraju možemo reći da je cilj liječenja smanjenje bolesnikove boli i patnje, te poboljšanje životnih funkcija i kvalitete života bolesnika, što smo i potvrdili ovim prikazom bolesnika.

Literatura

Medicus 2014;23:5-46.