x
x

Neurološka palijativna skrb

  03.11.2021.

Akutna neurološka stanja često vode u izrazito tešku tjelesnu, psihičku, kognitivnu i emocionalnu onesposobljenost, a kod velikog postotka oboljelih isti i zaostaju unatoč provedenoj neurorehabilitaciji i liječenju. Nužno je započeti provođenje palijativne skrbi i uključivanje palijativog tima i prije terminalnog stadija bolesti.

Neurološka palijativna skrb

Neurologija obuhvaća veliki broj klinički raznolikih bolesti i sindroma koji zahvaćaju
središnji i periferni živčani sustav, a očituju se velikom raznolikošću i brojnošću
simptoma i kliničke slike. Veliki broj neuroloških bolesti čine neurodegenerativne bolesti koje su u velikom postotku i dalje neizlječive te izrazito progresivne, čak i uz primjenu najsuvremenijih metoda liječenja i terapije. Neurološke bolesti ne biraju dob – javljaju se u svim dobnim skupinama, a u velikom broju mlađa dob ima lošiji prognostički faktor.

Akutna neurološka stanja često vode u izrazito tešku tjelesnu, psihičku, kognitivnu i emocionalnu onesposobljenost, a kod velikog postotka oboljelih isti i zaostaju unatoč provedenoj neurorehabilitaciji i liječenju.

Veliki broj neuroloških bolesnika ima brojne prateće komorbiditete koji znatno pridonose onesposobljenju ili ograničavaju mogućnost oporavka. Većina neuroloških bolesti su zapravo bolesti obitelji, a ne pojedinca.

Najčešće neurološke bolesti su: cerebrovaskularne bolesti (ishemijski moždani udari, subarahnoidalna krvarenja, intracerebralni hematomi…), neuromišićne bolesti (najbolje razvijene kod oboljelih od amiotrofične lateralne skleroze – ALS), neurodegenerativne bolesti (demencije, Parkinsonova bolest, distonije…), demijelinizacijske bolesti (ADEM, multipla skleroza, NMOSD…), vegetativna stanja, neurološke komplikacije i posljedice neurotrauma i neuroinfekcija, a danas su to i COVID i POST-COVID neurološke komplikacije.

Nužno je započeti provođenje palijativne skrbi i uključivanje palijativog tima i prije terminalnog stadija bolesti kako bi bolesnik, u mjeri u kojoj može obzirom na bolest, obitelj i svi članovi tima bili upoznati sa stanjem bolesnika, njegovim potrebama i željama, kako se s mjerama ne bi kasnilo i kako bi se prevenirao i prolongirao razvoj svih onih stanja za koje znamo da su prisutni u zadnjem stadiju pojedine bolesti.

prof. dr. sc. Silva Butković Soldo, prim. dr. med.

Predavanje održano na Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije OSNOVE PALIJATIVNE SKRBI, Osijek, rujan/listopad 2021.