x
x

Akutna bol

  prof. dr. sc. Višnja Majerić-Kogler

  25.09.2014.

Posljednjih desetak godina snažna nocicepcijska somatska i visceralna akutna bol smatra se najvažnijim čimbenikom razvoja endokrinih i neurohumoralnih poremećaja u neposrednome postoperacijskom ili posttraumatskom razdoblju te u nizu ostalih kliničkih stanja praćenih snažnom akutnom boli.

Akutna bol
Cilj je liječenja potpuno uklanjanje akutne boli multimodalnim pristupom te primjenom koncepta preventivne analgezije.

Poznavanje i razumijevanje neurofiziologije akutne boli te brzih mehanizama koji dovode do pojave kroničnoga bolnog sindroma nalaže primjenu agresivnih modaliteta liječenja akutne boli.

Akutna je bol normalan, predvidljiv fiziološki odgovor na štetni podražaj, izazvan akutnom bolesti, koji narušava zdravlje i ugrožava tjelesni integritet te stoga ima upozoravajući zaštitni učinak.

Cilj je liječenja potpuno uklanjanje akutne boli multimodalnim pristupom te primjenom koncepta preventivne analgezije.

U članku su iznesene ključne preporuke za primjenu neopioidnih, opioidnih i adjuvantnih lijekova u liječenju akutne boli. Istaknute su prednosti regionalnih tehnika liječenja te je kratko prikazano liječenje akutne boli u određenim kliničkim stanjima.

VEZANI SADRŽAJ > <