x
x

Odnos depresivnog sindroma i rizika od samoubojstva kod akutne shizofrenije

  21.11.2013.

Postoji znatna povezanost između depresivnog sindroma mjerenog PANSS emocionalnim faktorom i rezultata na CDSS ljestvici s jedne strane i suicidalnog rizika s druge strane kod pacijenata s akutnom shizofrenijom, objavljeno je u CMJ-u.

Odnos depresivnog sindroma i rizika od samoubojstva kod akutne shizofrenije

Cilj Utvrditi odnos između rezultata na pet faktora Ljestvice pozitivnih i negativnih simptoma (Positive and Negative Syndrome Scale, PANSS) i Calgary ljestvici depresije za shizofreniju (Calgary Depression Scale for Schizophrenia, CDSS) i rezultata na InterSePT ljestvici suicidalnog razmišljanja (InterSePT Scale for Suicidal Thinking, ISST) kod pacijenata s akutnom shizofrenijom.

Postupci Prikupili smo podatke o sociodemografskim i kliničkim obilježjima 180 pacijenata s akutnom shizofrenijom koji su uzimali lijekove. Simptome smo određivali ljestvicama PANSS, CDSS, i ISST, a izračunali smo i korelacije između rezultata na ljestvicama. Statistički značajne korelacije uključene su u logističku regresijsku analizu kako bi utvrdili prediktore rizika od samoubojstva.

Rezultati Faktori koju su pozitivno korelirali s rezultatom na ISST ljestvici bili su rezultat na CDSS ljestvici (P<0,001) i rezultat na negativnom (P<0,001), dezorganiziranom (P=0,041) i emocionalnom (P<0,001) faktoru PANSS ljestvice, te ukupni rezultat na PANSS ljestvici (P<0,001). Logistička regresijska analiza pokazala je da su prediktori rizika od samoubojstva bili rezultat na CDSS ljestvici (omjer izgleda 5,18; raspon pouzdanosti 1,58-16,95), te disorganizirani (0,90; 0,81-0,99) i emocionalni (1,15; 1,01-1,30) faktori na PANSS ljestvici.

Zaključak Naši rezultati ukazuju na znatnu povezanost između depresivnog sindroma mjerenog PANSS emocionalnim faktorom i rezultata na CDSS ljestvici s jedne strane i suicidalnog rizika s druge strane kod pacijenata s akutnom shizofrenijom.

Dario Bagarić, Petrana Brečić, Draženka Ostojić, Vlado Jukić, Ana Goleš

VEZANI SADRŽAJ > <