x
x

Nova knjiga: Psihijatrija

  30.06.2016.

Nova knjiga Psihijatrija, u izdanju Medicinske naklade, na originalan način obrađuje sve suvremene teme iz psihijatrije i predstavlja značajan napredak u odnosu na dosadašnje udžbenike iz psihijatrije, kako bogatstvom i aktualnošću sadržaja tako i inovacijama u predstavljanju tema.

Nova knjiga: Psihijatrija

Sadržaj:

 1. Osnovni psihijatrijski pojmovi, njihovo prepoznavanje i klasificiranje te psihijatrijski pregled opisani su u prvome dijelu.
 2. Središnji dio: u 19 poglavlja su opisane pojedine psihijatrijske bolesti te psihičke smetnje u bolesnika s tjelesnom bolešću. Redoslijed tih poglavlja usklađen je s popisom „duševnih poremećaja i poremećaja ponašanja“ prema važećoj, desetoj, reviziji Međunarodne klasifikacije bolesti i srodnih zdravstvenih problema (MKB-10). Autori poglavlja koja opisuju kliničke entitete naveli su i kriterije DSM-5 klasifikacije.
 3. Liječenje duševnih bolesnika i terapijske metode opisane su u šest poglavlja. Osim pojedinih terapijskih pristupa i tehnika tu je i poglavlje o najčešćim hitnim stanjima u psihijatriji i njihovu razrješavanju.
 4. U zadnjem, četvrtom dijelu, prikazani su forenzičko-pravni, etički i kulturalni aspekti psihijatrije.

Knjiga je ilustrirana fotografijama likovnih radova psihijatrijskih bolesnika koje su nastale za vrijeme njihove hospitalizacije, u sklopu likovne terapije, i to bez komentara o fotografiji i njezinu autoru. Ti radovi prikazuju raznolikost likovnog izražavanja psihijatrijskih bolesnika i njihovu kreativnost , ali i njihovu mogućnost funkcioniranja u okviru radne i likovne terapije, a sve u cilju destigmatizacije psihičke bolesti. 

 • Urednik/ci:
  • Dražen Begić
  • Vlado Jukić
  • Vesna Medved