x
x

Dan mentalnog zdravlja - veličina problema

  Maja Silobrčić-Radić, dr.med., specijalist epidemiolog

  10.10.2014.

Mentalni poremećaji su relativno visoke prevalencije, često počinju u mlađoj odrasloj dobi, mogućeg su kroničnog tijeka, smanjuju kvalitetu života i znatno sudjeluju u korištenju zdravstvenih resursa. U Hrvatskoj, kao i globalno, mentalni poremećaji predstavljaju jedan od prioritetnih javnozdravstvenih izazova.

Dan mentalnog zdravlja - veličina problema
Mentalni poremećaji uzrokovani alkoholom, shizofrenija, depresivni poremećaji, reakcije na teški stres i psihoorganski sindromi registriraju se kao uzroci skoro 2/3 svih hospitalizacija zbog mentalnih poremećaja.

Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije za ukupno opterećenje bolestima (DALYs) za Hrvatsku, mentalni i neurološki poremećaji na 2. su mjestu, među vodećim skupinama bolesti; kod muškaraca s udjelom 20,7%, a kod žena s udjelom od 25,6%.

Hospitalizacije zbog mentalnih poremećaja godimama sudjeluju s oko 7% u ukupnom bolničkom pobolu u Hrvatskoj. Najveći broj hospitalizacija u dobi je 20-59 godina što ovu skupinu poremećaja svrstava, uz novotvorine, u vodeće uzroke bolničkog pobola radnosposobnog stanovništva. Također, zbog značajne duljine bolničkog liječenja, mentalni poremećaji su vodeća skupina u korištenju bolničkih dana s udjelom 20-25%. Mentalni poremećaji uzrokovani alkoholom, shizofrenija, depresivni poremećaji, reakcije na teški stres i psihoorganski sindromi registriraju se kao uzroci skoro 2/3 svih hospitalizacija zbog mentalnih poremećaja. Te dijagnoze bilježe se i kao vodeći uzroci korištenja dana bolničkog liječenja. Hospitalizacije zbog shizofrenije najdulje traju te sudjeluju s oko 30% u ukupnom broju dana korištenim za mentalne poremećaje.

 U 2013. godini registrirane su ukupno 40.422  hospitalizacije zbog mentalnih poremećaja za koje je korišteno 1.359.112 dana bolničkog liječenja. Mentalni poremećaji uzrokovani alkoholom bili su glavna dijagnoza kod 7.754 slučajeva hospitalizacija, shizofrenija kod 6.270 slučajeva, depresivni poremećaji kod 5.384 slučajeva, reakcije na teški stres kod 2.934 slučajeva te mentalni poremećaji uzrokovani oštećenjem i disfunkcijom mozga i fizičkom bolešću kod 2.883 slučajeva hospitalizacija. Prema trajanju hospitalizacija vodeća dijagnoza bila je shizofrenija s ukupno registriranih 397.284  dana bolničkog liječenja odnosno 63,4 dana liječenja po jednoj hospitalizaciji. Prema podatcima Registra za psihoze prosječna stopa bolničke incidencije za shizofreniju i shizoafektivne poremećaje iznosi 0,26/1.000, a procjenjena prevalencija 5,3/1.000 stanovnika starijih od 15 godina. Tijekom duljeg vremenskog razdoblja u bolničkom pobolu registrira se sve više hospitalizacija s porastom stopa hospitalizacija. U isto vrijeme došlo je pada prosječnog trajanja liječenja po hospitalizaciji.

Porast pobola zbog mentalnih poremećaja zapaža se, također, na razini specijalističko-konzilijarne i primarne zdravstvene zaštite. Psihijatrijski pregledi zastupljeni su u više od 7% ukupnih pregleda u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti. U primarnoj zdravstvenoj zaštiti mentalni poremećaji predstavljaju oko 5% registriranog pobola, a najčešće zastupljene dijagnoze su neurotski, vezani za stres i somatoformni poremećaji. 2012. godine registrirana su 641.047 psihijatrijska pregleda, a 703.119 dijagnoza iz skupine mentalnih poremećaja registrirano je u ordinacijama primarne zdravstvene zaštite.

MentalniporemećajisuijedanodvodećihuzrokainvalidnostiuHrvatskojtesenalazena 2. mjestuizaoštećenjalokomotornogsustava. U Registru o osobama s invaliditetom registrirane su 149.753 osobe s dijagnozom mentalnogporemećaja ili mentalne retardacije što je oko  29%  ukupnog broja invalidnih osoba.

Kao osnovni uzrok smrti mentalni poremećaji registriraju se u oko 2% ukupne smrtnosti u Hrvatskoj. U 2013. godini registrirano je ukupno 1.153 smrti zbog mentalnih poremećaja, a najčešće dijagnoze bile su nespecificirane demencije, poremećaji uzrokovani alkoholom i psihoorganski sindromi.

Izvor informacija: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, www.hzjz.hr