x
x

3. kongres Udruge studenata farmacije i medicinske biokemije Hrvatske

  Marija Antonija Prlenda, mag. pharm.

  27.10.2016.

Na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu od 14. do 16. listopada 2016. godine, Udruga studenata farmacije i medicinske biokemije Hrvatske organizirala je svoj, treći po redu, kongres koji je okupio 200-injak zainteresiranih studenata.

3. kongres Udruge studenata farmacije i medicinske biokemije Hrvatske

Udruga studenata farmacije i medicinske biokemije Hrvatske (Croatian Pharmaceutical Students' Association, CPSA) osnovana je 1994. godine s ciljem unaprjeđenja studentskog života i zbližavanja studenata, a jedina je udruga u Hrvatskoj koja zastupa studente farmacije i medicinske biokemije. Njezini članovi promiču edukaciju studenata na nacionalnoj razini u cilju informiranja i obrazovanja studenata vezanih uz samu struku, zdravstvo, aktualnim temama na polju biomedicinskih znanosti te obilježavanja svjetskih dana u zdravstvu, a često surađuju i sa drugim studentima biomedicinskih znanosti. Također, u suradnji s drugim država članicama europske i svjetske udruge studenata farmacije, CPSA organizira brojne stručne prakse i razmjene studenata omogućujući svojim čanovima da steknu nova iskustva. Zbog svojih brojnih aktivnosti i angažiranosti članova u brojnim projektima, CPSA je ove godine na 62. Svjetskom kongresu Međunarodne federacije studenata farmacije (The International Pharmaceutical Students’ Federation, IPSF), proglašena najboljim udruženjem studenata farmacije na svijetu što je bilo veliko priznanje budućim mladim magistrima.

CPSA je tako i na početku ove akademske godine organizirala svoj 3. kongres na temu „Razumjeti mozak – izazovi i terapija psihičkih poremećaja“.

Sudionici su se u okviru zanimljivih predavanja upoznali sa izazovima i dostupnim metodama liječenja psihičkih poremećaja, o čemu je govorila izv. prof. dr. sc. Lidija Bach-Rojecky. Prim. dr. sc. Miroslav Herceg i prof. dr. sc. Darko Marčinko su sa psihijatrijskog aspekta i kroz prikaze slučajeva, približili sudionicima kompleksnost psihijatrijskih poremećaja kao što su depresija, shizofrenija i poremećaji hranjenja, a psihologinja prof. dr. sc. Meri Tadinac govorila je o sveprisutnom stresu te kako on utječe na svakodnevno funkcioniranje i tjelesno stanje pojedinca. O biokemijskim biljezima u psihijatriji te slučajevima predoziranja govorile su dr. sc. Nedjeljka Ruljančić i dr. sc. Mila Lovrić. Budućim magistrima farmacije su o primjerima iz ljekarničke prakse, u radu s pacijentima oboljelima od psihijatrijskih poremećaja, govorile magistre farmacije Katarina Fehir Šola, Margareta Bego i Aleksandra Grundler Bencarić te psihologinja Doris Čuržik, kako bi sudionike podučile na koji način pristupiti pacijentima s psihičkim oboljenjima i kako im omogućiti adekvatno savjetovanje i optimalnu farmaceutsku skrb. Osim predavanja, bile su organizirane i brojne korisne radionice te društveni program.

Kongres je postao prepoznatljivi „brend“ Udruge te svake godine raste broj zainteresiranih studenata, kako matičnog, tako i drugih fakulteta, a projekt je prepoznat i od brojnih sponzora bez kojih organizacija ne bi bila moguća, među kojima je i PLIVA HRVATSKA d.o.o. koja je ove godina bila glavni sponzor. Veliki odaziv sudionika govori o potrebi za nastavkom uspješne tradicije i u sljedećim godinama te važnosti pružanja prilika za izvannastavnu edukaciju mladih.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT total energyIbuxin RapidZipantola PROTECT
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT total energy
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: