x
x

Hrvatske smjernice za prehranu starijih osoba predstavljene u Brusselsu

  Manuela Maltarić, dipl. ing.

  27.11.2014.

Na radnoj konferenciji, Nutritional Screening Implementation Conference 2014 “Optimal Nutritional Care for All”, koja se održala od 4.-5. studenog 2014.g., u Brusselsu, okupljeno je više stručnjaka iz cijeloga svijeta koji su raspravljali o postojećem stanju, izazovima, mogućnostima i budućim prioritetima u cilju poboljšanja optimalne prehrambene brige za sve.

Hrvatske smjernice za prehranu starijih osoba predstavljene u Brusselsu
Uvaženi Prof.dr.sc. Željko Krznarić predstavio je hrvatsku delegaciju i predao riječ Prof.dr.sc. Dariji Vranešić Bender koja je svim prisutnim prezentirala hrvatske smjernice za prehranu osoba starije dobi, prvi i drugi dio, u čijem su zasnivanju bili i oni sami autori.

Ciljevi konferencije su:

  •  potaknuti i olakšati fokus zemljama (Hrvatska, Njemačka, Španjolska, Turska) provedbu optimalnog nutritivnog statusa za sve
  •  validirati trenutno stanje prehrambene skrbi u fokus zemljama
  •  implementirati odobrenu strategiju i konkretne akcije u državi
  •  definirati i imlepentirati mjere napretka i utjecaja na godišnjoj razini

 Na konferenciji su prisustvovali delegati iz obiju zemalja (fokus i promatrača). Rezultat konferencije je podizanje svijesti o malnutriciji, a istodobno jačanje nacionalnog povezivanja fokus zemalja i zemalja promatrača (Francuska, Izrael, Poljska, Slovenija). Referentni centar Ministarstva zdravlja za zaštitu zdravlja starijih osoba-Centar za zdravstvenu gerontologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" na konferenciji je predstavio program GeroS (podsustav CEZIH-a za praćenje i evaluaciju zdravstvenih potreba s nutritivnim alatom "Nutritional Risk Screening 2002", te funkcionalnih sposobnosti gerontoloških osiguranika i gerijatrijskih bolesnika). Zbog brzo rastućeg starijeg kako hrvatskog (17,7%) tako i europskog (19,1%) pučanstva takav gerontološki program je nužan i neophodna je primjena europskih i prehrambenogerontoloških standarda i normi. Uvaženi Prof.dr.sc. Željko Krznarić predstavio je hrvatsku delegaciju i predao riječ Prof.dr.sc. Dariji Vranešić Bender koja je svim prisutnim prezentirala hrvatske smjernice za prehranu osoba starije dobi, prvi i drugi dio, u čijem su zasnivanju bili i oni sami autori. (Hrvatske smjernice za prehranu osoba starije dobi, dio I. i dio II.; Liječ Vjesn 2011;133:1-10)