x
x

Tlak u ranoj odrasloj dobi predviđa pojavu ateroskleroze

  David Čičić, dr. med.

  11.02.2014.

Prema novom istraživanju objavljenom u časopisu JAMA, dugotrajno praćenje putanje kretanja vrijednosti arterijskog tlaka, počevši od rane odrasle dobi, upućuje na vjerojatnost razvoja ateroskleroze koronarnih arterija i pridruženih srčanih bolesti kasnije u životu.

Tlak u ranoj odrasloj dobi predviđa pojavu ateroskleroze
Ovo istraživanje pokazuje da kontinuirano praćenje vrijednosti tlaka, počevši u ranoj odrasloj dobi, može pružiti dodatne informacije o riziku za razvoj kardiovaskularnih bolesti.

Istraživači su identificirali pet putanja kretanja vrijednosti srednjeg arterijskog tlaka: niska stabilna, umjerena stabilna, umjerena rastuća, visoka stabilna i visoka rastuća. Glavni ishod istraživanja bila je prevalencija Calcium scoringa koronarnih arterija ≥100 Hounsfield jedinica (eng. Coronary artery calcification (CAC) score ≥100 HU) 25 godina nakon početka istraživanja.

U odnosu na nisku stabilnu putanju, rizik za CAC score ≥100 HU bio je 44% veći u skupini ljudi s umjerenom stabilnom putanjom srednjeg arterijskog tlaka, 86% veći u skupini s umjerenom rastućom putanjom, 2.28 puta veći u skupini s visokom stabilnom putanjom i 3.7 puta veći u skupini ljudi s visokom rastućom putanjom. Prevalencija CAC scora  ≥100 HU za nisku stabilnu putanju iznosila je 5.8%. Apsolutni porast prevalencije iznosio je 2.7% za umjerenu stabilnu, 5% za umjerenu rastuću, 6.3% za visoku stabilnu i 12.9% za visoku rastuću putanju.

Prospektivno kohortno istraživanje pratilo je 4681 sudionika iz studije CARDIA, muškarce i žene bijele i crne rase, dobi 18-30 godina na početku istraživanja. Vrijednosti sistoličkog tlaka, dijastoličkog tlaka i srednjeg arterijskog tlaka (dobivenog prema formuli: sistolički tlak+ dijastolički tlak/2) mjerene su na početku istraživanja te nakon 2, 5, 7, 10, 15, 20 i 25 godina. Na temelju izmjerenoga konstruirane su putanje kretanja vrijednosti srednjeg arterijskog tlaka tijekom 25 godina.

Krvni tlak je promjenjiv rizični čimbenik za razvoj kardiovaskularnih bolesti. Trenutni modeli predviđanja rizika uzimaju u obzir samo vrijednosti tlaka izmjerene u trenutku procjene rizika, najčešće u srednjoj ili starijoj životnoj dobi, tj. ne razmatraju mogući učinak vrijednosti krvnog tlaka u ranijoj životnoj dobi ili promjene tlaka tijekom vremena. Ovo istraživanje pokazuje da kontinuirano praćenje vrijednosti tlaka, počevši u ranoj odrasloj dobi, može pružiti dodatne informacije o riziku za razvoj kardiovaskularnih bolesti. 

VEZANI SADRŽAJ > <