x
x

Zašto pacijenti ne uzimaju statine?

  28.03.2019.

Većina pacijenata koja u svojoj povijesti bolesti ima indikaciju za primjenu statina u primarnoj i sekundarnoj prevenciji izjavila je da im nikada nije predloženo liječenje statinima, navodi se u studiji objavljenoj u časopisu Journal of American Heart Association.

Zašto pacijenti ne uzimaju statine?

Istraživači su obradili anketne odgovore od približno 5700 pacijenata, za koje se prema smjernicama ACC / AHA za lipide iz 2013. godine u terapiji preporučuje uvođenje statina. Oko jedne četvrtine anketiranih bolesnika nije bilo na statinima.

Navodimo najvažnije razloge:

• U skupini primarne prevencije najčešći razlog za nedostatak statina u terapiji je bio na strani liječnika koji nije ponudio potreban statin u liječenju. Za sekundarnu prevenciju to je bilo ukidanje statina nakon čega nije ponuđena nova terapija statinima.

• Ženski spol, nedostatak osiguranja i Crna rasa bili su svi neovisni prediktori za situaciju u kojoj postoji indikacija za primjenu statina a on nije ponuđen u liječenju.

• Od pacijenata koji su odbili statine, otprilike trećina ih je izrazila bojazan od nuspojava, a jedna četvrtina je izjavila da se želi usredotočiti na promjene životnih navika.

• Kod pacijenata koji su prestali uzimati statine, više od polovice je to učinilo zbog nuspojava.

Važno je primijetiti da su mnogi pacijenti koji nikada nisu dobili statine ili koji su prekinuli liječenje statinima bili voljni započeti liječenje statinima.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT D 2000Zipantola PROTECTGastal
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxirino
VIDEO GALERIJA
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: