x
x

LDL kolesterol – što niže to bolje

  Doc. dr. sc. Luka Bielen, dr. med., specijalist internist

  29.01.2015.

Snižavanje LDL-kolesterola (od engl. “low density lipoprotein“) postalo je temelj prevencije kardiovaskularnih bolesti, i to prvenstveno na temelju dokaza koji proizlaze iz kliničkih ispitivanja statina. Vezano uz snižavanje LDL-kolesterola, mogla bi vrijediti hipoteza „što niže to bolje“, barem kod bolesnika s visokim rizikom za kardiovaskularne događaje.

LDL kolesterol – što niže to bolje
Autori studije zaključuju da bi, barem kod bolesnika s akutnim koronarnim sindromom, ciljni LDL-kolesterol mogao iznositi približno 1,4 mmol/l, umjesto dosadašnjih 1,8 mmol/l.

Rezultati “IMPROVE-IT“ studije (od engl. “ IMProved reduction of Outcomes: Vytorin Efficacy International Trial“) govore u prilog navedenoj tezi. Naime, prema dosadašnjim smjernicama u bolesnika s vrlo visokim rizikom za kardiovaskularne bolesti (dokazana kardiovaskularna bolest, šećerna bolest tipa 2, šećerna bolest tipa 1 s oštećenjem ciljnih organa, umjereno do jako zatajenje bubrega ili SCORE ≥10 %).  LDL-kolesterol treba smanjiti na ispod 1,8 mmol/l odnosno za najmanje 50% ako se ova ciljna vrijednost nikako ne može postići.

U IMPROVE-IT studiji 18.144 bolesnika starijih od 50 godina koji su hospitalizirani zbog akutnog koronarnog sindroma randomizirano je u 2 skupine: jednu liječenu simvastatinom od 40 mg i drugu liječenu kombinacijom simvastatina od 40 mg i ezetimiba od 10 mg. Kroz 9 godina praćenja postignuti medijan razine LDL-kolesterola iznosio je 1,8 mmol/l u skupini liječenoj simvastatinom i 1,39 mmol/l u skupini liječenoj kombinacijom simvastatina i ezetimiba. Nakon 7 godina praćenja složeni primarni ishod koji je uključivao smrt od kardiovaskularnog uzroka, nefatalni infarkt miokarda, nefatalni moždani udar, rehospitalizaciju zbog nestabilne angine ili koronarnu revaskularizaciju smanjen je s 34,7% u grupi liječenoj simvastatinom na 32,7% u grupi liječenoj kombinacijom simvastatina i ezetimiba (p=0.016). Slijedi da je potrebno liječiti 50 bolesnika da bi se spriječio jedan od navedenih ishoda. Autori studije zaključuju da bi, barem kod bolesnika s akutnim koronarnim sindromom, ciljni LDL-kolesterol mogao iznositi približno 1,4 mmol/l, umjesto dosadašnjih 1,8 mmol/l. 

VEZANI SADRŽAJ > <