x
x

Prevalencija i tipovi dugotrajne dislipidemije i liječenje statinima

  23.11.2013.

Znatan broj pacijenata liječenih statinima nisu ostvarili ciljeve liječenja. Pacijenti liječeni potentnijim statinima ostvarili su bolje rezultate i njima su kardiolozi rjeđe savjetovali da mijenjaju tip ili dozu lijeka, objavljeno je u CMJ-u.

Prevalencija i tipovi dugotrajne dislipidemije i liječenje statinima

Cilj Odrediti prevalenciju i tipovedugotrajne dislipidemije kod pacijenata liječenih različitim statinima za smanjenje rizika od kardiovaskularne bolesti, i odrediti udio pacijenata s visokim rizikom koji nisu ostvarili ciljane vrijednosti lipida i utvrditi savjete kardiologa za daljnje liječenje takvih pacijenata.

Postupci Ovo presječno opservacijsko istraživanje uključilo je 1849 pacijenata iz svih krajeva Hrvatske između siječnja i rujna 2011. (44,6% žena) u dobi od 19 do 90 godina (prosječna dob 63,13 godina) koji su liječeni statinima najmanje 6 mjeseci. Analizirali smo kako potentnost i tip lijekova za snižavanje lipida koreliraju s rizikom obolijevanja od kardiovaskularnih bolesti i ostvarivanjem ciljanih vrijednosti liječenja prema zajedničkim europskim smjernicama za prevenciju kardiovaskularnih bolesti „2007 Joint European Guidelines.“

Rezultati Većina pacijenata (81,3%) imala je visok rizik obolijevanja od kardiovaskularne bolesti. Najčešće korišten statin bio je atorvastatin (42,8%), nakon čega slijedi simvastatin (27,6%) i rosuvastatin (22,8%). Samo 35,5% pacijenata ostvarilo je cilj liječenja kad je u pitanju liporotein kolesterol niske gustoće. Pacijenti liječeni potentnijim statinima ostvarili su bolje rezultate. Ukupno 22,3% pacijenata imalo je lipoprotein kolesterol visoke gustoće ispod 1,0 mmol/L (~40 mg/dL) za muškarce i ispod 1,2 (~45 mg/dL) za žene, a 46,4% imalo je trigliceride iznad 1,7 mmol/L (~150 mg/dL), ali nije bilo značajnih razlika među statinima u poboljšanju ovih parametara. Većina pacijenata koji su liječeni potentnijim statinima nisu dobili savjet kardiologa da promijene tip ili dozu lijeka, dok su pacijenti liječeni manje potentnim statinima češće dobivali takav savjet.

Zaključak Znatan broj pacijenata liječenih statinima nisu ostvarili ciljeve liječenja. Pacijenti liječeni potentnijim statinima ostvarili su bolje rezultate i njima su kardiolozi rjeđe savjetovali da mijenjaju tip ili dozu lijeka. Čini se da postoji potreba za intenzivnijim liječenjem, posebice za pacijente s visokim rizikom. Ovo bi se moglo postići tako da se pacijenti više pridržavaju propisanog načina liječenja, da se koriste potentniji statini, da se povećaju trenutne doze, ili da se koristi kombinirano liječenje. 

Željko Reiner, Eugenia Tedeschi-Reiner

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
BisolexIbuxin RapidAndol PRO
VEZANI SADRŽAJ > <
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxirino
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: