x
x

Mišićne nuspojave u terapiji statinima

  Marija Antonija Prlenda, mag. pharm.

  04.04.2015.

Mišićne nuspojave koje se vežu uz terapiju statinima su jedan od glavnih razloga za prekid te terapije ili nepridržavanje istoj. Europsko udruženje za aterosklerozu (European Atherosclerosis Society, EAS) napravilo je pregled trenutačnih spoznaja vezanih uz patofiziologiju statinima uzrokovane miopatije i donijelo smjernice za dijagnozu i tretiranje tih mišićnih nuspojava.

Mišićne nuspojave u terapiji statinima
U pacijenata sa mišićnim nuspojavama, EAS preporučuje propisivanje maksimalne podnošljive doze statina u kombinaciji s nestatinskim hipolipemicima kako bi se održale ciljane razine LDL-a

Miopatija povezana s uporabom statina koja se očituje značajno povećanom razinom serumske kreatin kinaze (CK) je rijetka, ali ozbiljna nuspojava statina koja zahvaća od  1 na 1000 do 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju statine u standardnim dozama. Mišićni simptomi povezani s uzimanjem statina pokrivaju širi raspon kliničkih prezentacija, obično s normalnim ili minimalno povećanim raznima CK, a prevalencija im je 7-29% u registrima i studijama. Pretklinička ispitivanja pokazuju da statini smanjuju funkciju mitohondrija, atenuiraju proizvodnju energije i mijenjaju degradaciju mišićnih proteina. Navedeno bi moglo biti poveznica između terapije statinima i mišićnih simptoma koji se javljaju pri terapiji; kontrolirane studije mehanizma i genetike u ljudi nužne su za podrobnije razumijevanje nuspojava.

EAS predlaže da se mišićne nuspojave idetificiraju prema simptomima tipične statinske mialgije i vremenski povežu s razdobljima prekida uzimanja i odgovara na višekratni „rechallenge“, tj. izuzimanje i ponovno uvođenje statina u terapiju.

U pacijenata sa mišićnim nuspojavama, EAS preporučuje propisivanje maksimalne podnošljive doze statina u kombinaciji s nestatinskim hipolipemicima kako bi se održale ciljane razine LDL-a (eng. low density lipoprotein). Preporučuje se pronaći pacijente koji imaju klinički relevantne mišićne simptome u primjeni barem tri različita statina kako bi im se osigurao režim terapije koji će na zadovoljavajući način umanjiti njihov kardiovaskularni rizik. Daljnje istraživanje patofizioloških mehanizama trebalo bi dovesti do novih terapijskih rješenja.