x
x

Koji bolesnici imaju najviše koristi od terapije statinima?

  Jacinta Vuković, dr. med.

  21.03.2015.

Genetski test rizika baziran na 27 jedinstvenih nukleotidnih polimorfizama (SNP-ova) ne samo da identificira osobe s visokim rizikom od razvoja i ponavljanja koronarnih srčanih događaja, već identificira osobe koje će imati najveću korist od primjene statinske terapije (najveće apsolutno i relativno smanjenje rizika kod primjene statina) – tvrde autori nove studije objavljene u časopisu Lancet.

Koji bolesnici imaju najviše koristi od terapije statinima?
Genetski pokazatelj rizika identificira bolesnike koji će imati najviše koristi od terapije statinima

Kod primarne i sekundarne prevencije bolesnika s najvećim rizikom od razvoja kliničkih događaja, na temelju genetskog testa, liječenje statinima smanjuje rizik od koronarnih srčanih bolesti za 48 %. 

Kod pojedinaca svrstanih u skupinu niskog i srednjeg rizika temeljem genetskog testa, rizik od koronarne bolesti srca smanjen je za 13 % odnosno za  29 %.

Autore najviše zanima klinička primjena dobivenih rezultata. Smatraju da su dobiveni rezultati najrelevantniji za primarnu prevenciju. Kod sekundarne prevencije, nakon kardiovaskularnog događaja, postoji konsenzus o obveznoj primjeni statina.