x
x

Pregled najvažnijih sling operacijskih tehnika u liječenju inkontinencije

  07.03.2013.

Pregled najvažnijih sling operacijskih tehnika u liječenju inkontinencije mokraće u žena objavljen je u časopisu Medica Jadertina. U zaključku rada se ističe da su sve metode podjednako učinkovite i bolesnice imaju značajno poboljšanu kvalitetu života nakon zahvata.

Pregled najvažnijih sling operacijskih tehnika u liječenju inkontinencije
Žene pikničke konstitucije, žene u perimenopauzi, a pogotovo žene u postmenopauzi, zbog pada razine estrogena znatno češće imaju inkontintinenciju.

Inkontinencija mokraće često je stanje, posebno u žena i bitno utječe na kvalitetu svakodnevnog života.

Pogođeno je čak do 50% žena starije životne dobi. Etiologija inkontinencije mokraće i prolapsa zdjeličnih organa nije u cijelosti poznata, ali dovodi se u vezu s vaginalnim porodom. Pri vaginalnom porodu dolazi do poremećaja statike organa male zdjelice uslijed prevelikog rastezanja i oštećenja mišića i fascija. Žene pikničke konstitucije, žene u perimenopauzi, a pogotovo žene u postmenopauzi, zbog pada razine estrogena znatno češće bivaju pogođene.

Početkom 90-ih godina 20. stoljeća Integralna teorija Petrosa i Ulmstena označila je prekretnicu u razvoju novih minimalno invazivnih sling metoda. Sve stresne inkontinencije urina (SIU) mogu se liječiti sling metodama koje su danas zlatni standard u liječenju SIU. Nove, minimalno invazivne sling metode većinom su zamijenile klasične operacije za liječenje SIU, bez bojazni od slabije učinkovitosti. Ovim pregledom minimalno invazivnih sling metoda za liječenje SIU želi se usporediti učinkovitost i komplikacije pojedinih inačica navedenih metoda. Obrađene metode uključuju TVT (Tension free Vaginal Tape) metodu, TOT (Transobturator Tape) metodu, TVT-O (Tension free Vaginal Tape- Obturator), te najnoviju tehniku MiniArc®. TVT metoda podrazumijeva postavljanje mrežaste trake retropubično pod srednju trećinu uretre. Učinkovitost TVT metode kreće se od 86 do 99%. TOT je transopturatorna metoda, razvijena s ciljem smanjenja intraoperativnih komplikacija povezanih s prodorom kroz retropubični prostor, koje su moguće kod TVT metode. Nadalje, novija sling tehnika TVT-O u kojoj traka prolazi kroz opturatorni otvor u smjeru od iznutra prema van, svojevrsna je alternativa TOT metodi, jer smanjuje mogućnost komplikacija povezanih s TOT metodom. Najnovija tehnika, MiniArc®, nastavak je razvoja minimalno invazivnih metoda liječenja SIU, ali za jednoznačan zaključak o učinkovitosti i sigurnosti potrebno je više podataka o ovoj metodi.

Sve metode podjednako su učinkovite, te bolesnice imaju značajno poboljšanu kvalitetu života nakon zahvata. Sumarno, može se reći da transopturatorni pristup ima manje težih komplikacija nego retropubični.

Krešimir Živković, Ana Zelić, Nikica Živković, Petar Lozo

VEZANI SADRŽAJ > <