x
x

Kliničke smjernice za kontracepciju kod žena oboljelih od karcinoma

  Jacinta Vuković, dr. med.
  Marijana Oremuš, dr.med.

  11.07.2012.

Prof. Marlo Polonsky i američko Društvo za planiranje obitelji (The Society of Family Planning) objavili su u lipanjskom broju časopisa Contraception kliničke smjernice za primjenu kontracepcije kod žena oboljelih od karcinoma (SFP Guideline #20121).

Kliničke smjernice za kontracepciju kod žena oboljelih od karcinoma

Kao rezultat napretka u ranom otkrivanju i liječenju karcinoma, mlade žene u reproduktivnoj dobi oboljele od karcinoma imaju veće izglede za preživljavanje i izlječenje.

Kod ovih žena, nakon postavljene dijagnoze karcinoma, postoji potreba za odgađanje trudnoće, privremeno ili trajno, tijekom terapije ili/i nakon terapije. Trenutno kliničarima ne stoji na raspolaganju dovoljan broj kliničkih smjernica koje bi im pomagale u određivanju primjerene kontracepcije u spomenutoj populaciji. Nakon uvida u znanstveno utemeljene činjenice o sigurnosti i djelotvornosti dostupnih metoda kontracepcije za žene oboljele od karcinoma, američko Društvo za planiranje obitelji preporuča sljedeće:
• da žene reproduktivne dobi koje se liječe od karcinoma kad god je moguće izbjegavaju metode kombinirane hormonske kontracepcije (koje sadržavaju estrogene i progestagene) jer primjenom takve kontracepcije raste rizik od venske tromboembolije - VTE (razina A*).
• Za žene koje se liječe od karcinoma dojke smjernice kao prvi izbor navode unutarmaternični umetak koji spada u učinkovitu, reverzibilnu, dugotrajnu kontracepcijsku metodu bez hormonske komponente (razina A).
• Treba napomenuti da je za žene s karcinomom dojke na terapiji tamoksifenom dobar izbor unutarmaternični umetak (IUS) koji sadržava levonorgestrel i smanjuje zadebljavanje sluznice maternice (razina B**).
• Ženama kod kojih se razvila anemija mogu se preporučiti kontraceptivi koji sadrže progestagene (razina A).
• Žene kod kojih se, kao posljedica kemoterapije, razvije osteopenija ili osteoporoza trebale bi izbjegavati progestagenske kontracepcijske injekcije (razina B).
Za mnoge specifične kliničke situacije potrebno je više informacija. Tako ne postoje dostatni dokazi za procjenu rizika primjene progestagenskih kontraceptiva kod žena koje imaju visoki rizik od venske tromboembolije. Također nedostaju detaljnije informacije o utjecaju unutarmaterničnog umetka (IUS) koji sadrži levonorgestrel na recidiv karcinoma dojke kao i odgovori na pitanje utječe li hormonska kontracepcija na rizik od pojave karcinoma dojke kod žena koje su liječene zračenjem po tipu 'mantle field'.

Nadalje, potrebno je provesti ispitivanja o sigurnosti i djelotvornosti unutarmaterničnog umetka kod žena koje su imunosuprimirane kao i studije o utjecaju progestagenske monofazne kontracepcije na rizik od čestih lomova kod žena liječenih od karcinoma, odnosno kod žena s osteopenijom.

*A = metoda s najvišom razinom dokaza
**B = prihvatljiva alternativna metoda s nižom razinom dokaza od razine A