x
x

Poslijeoperacijska urgentna inkontinencija kod uroginekoloških operacija

  16.09.2013.

Prema rezultatima više multicentričnih studija kod bolesnica operiranih zbog statičke inkontinencije poslijeoperacijski se javljaju problemi s urgentnom inkontinencijom i do 50% slučajeva.

Poslijeoperacijska urgentna inkontinencija kod uroginekoloških operacija

Taj broj je ovisan o vrsti operativnog zahvata kao i o uključenosti urgentne komponente u miješanoj inkontinenciji. Poslijoperacijska urgentna inkontinencija je uglavom blažeg oblika i većinom vremenski prolazna, a samo kod manjeg broja bolesnica taj problem ostaje trajan. Jedan od glavnih razloga nastanku poslijeoperacijske urgentne inkontinencije su neprepoznate infekcije mokraćnog sustava prije i poslije operacije. Zbog toga je bitno tijekom prijeoperacijske obrade isključiti prisutnost patogenih mikroorganizama u mokraćnom sustavu, što osim pretraga urin sediment i urinokultura uključuje i obriske uretre. Prikazali smo nekoliko slučajeva poslijeoperacijskih urgentnih inkontinencija kod različitih uroginekoloških operacija.

Tomislav Župić, Leo Žagar

Zavod za ginekološku kirurgiju i urologiju Klinike za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb

Rad prezentiran na 5. hrvatskom kongresu o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama, Opatija, travanj, 2013.

VEZANI SADRŽAJ > <