x
x

Kardioimunološke manifestacije antifosfolipidnog sindroma

  Ivica Bošnjak, dr.med, spec. interne medicine

  13.11.2014.

Antifosfolipidni sindrom (APS) karakteriziran je prisutnošću antifosfolipidnih protutijela (aPL) te pojavom vaskularne tromboze i/ili patologije vezane uz trudnoću kao kliničkom manifestacijom.

Kardioimunološke manifestacije antifosfolipidnog sindroma

aPL uključuju kardiolipinska protutijela (aCL), lupus antikoagulans (LA) te anti-β2 glikoprotein-I (anti-β2GPI). Za potvrdu dijagnoze potrebna su, uz pojavu kliničkih manifestacija, barem dva pozitivna titra aPL u razmaku 12 tjedana.

APS patologija vezana za trudnoću i pojavu vaskularnih tromboza dobro su poznati entiteti koji se uspješno liječe. aPL imaju utjecaj i na kardiovaskularni sustav te se dovode direktno u vezu s nastankom aterosklerotske koronarne bolesti srca, valvularnih bolesti, dilatativne kardiomiopatije, plućne hipertenzije te plućne tromboembolije.

U današnjem vremenu, s pojavom novih antiagregacijskih lijekova te novih antikoagulantnih lijekova, bit će zanimljivo pratiti pojavu in-stent tromboza, restenoza i recidivirajućih kardiovaskularnih događaja uz prisutnost aPL. Svakako, bit će potrebna dodatna istraživanja kako bi se našao odgovor na pitanje o stvarnoj ulozi aPL na razvoj aterosklerotske bolesti u sklopu APS i kardiovaskularnog sustava.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECTBisolexPLIVIT total energy
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: