x
x

Krvni biljezi ateroskleroze nakon moždanog ili srčanog udara

  06.02.2017.

Debljina intime i medije karotidne arterije i krvni biljezi ateroskleroze nakon moždanog ili srčanog udara te stupanj ateroskleroze izražen kao veliki vaskularni događaj - objvaljeno u CMJ-u.

Krvni biljezi ateroskleroze nakon moždanog ili srčanog udara

Cilj Utvrditi ovise li razine upalnih biljega, biljega endotelne funkcije i biljega kroničnih infekcija, kao i povezanost između ovih biljega i debljine intime i medije karotidne arterije (prema engl, carotid intima media thickness, CIMT) o stupnju ateroskleroze izraženom kao veliki vaskularni događaj.

Postupci Povezanost između biljega testirana je odvojeno za 75 zdravih kontrolnih ispitanika, 79 pacijenata 3-6 mjeseci nakon prvog nekardioembolijskog ishemijskog moždanog udara i 37 pacijenata 3-6 mjeseci nakon prvog infarkta miokarda. Podaci su prospektivno prikupljeni 2005. godine. Mjerili smo razine C-reaktivnog proteina visoke osjetljivosti, prokalcitonina, E-selektina, intracelularne adhezijske molekule-1 (ICAM-1), serumske razine imunokompleksa, te antitijela protiv Herpes simpleks virusa tipa 1 (HSV), citomegalovirusa, Chlamydie pneumonie i Helicobactera pylori. Korelacije s CIMT-om određene su Pearson R testom i potvrđene nakon prilagodbe za dob, spol, hipertenziju, dijabetes i liječenje statinima.

Rezultati Medijan koncentracije ICAM-1 bio je značajno niži kod kontrolnih ispitanika nego kod ispitanika nakon moždanog udara (188 μg/L nasuprot 215 μg/L), te kod ispitanika nakon moždanog udara nego kod ispitanika nakon infarkta miokarda (215 μg/L nasuprot 260 μg/L). Kontrolni ispitanici su također imali značajno nižu razinu imunih kompleksa (0,03 U/L) i indeks antitijela protiv HSV (6,0) u usporedbi s pacijentima nakon moždanog udara (0,6 U/L, 9,6) i s pacijentima nakon infarkta miokarda (0,4 U/L, 9,2). CIMT je korelirao s dobi (Pearson R = 0,38, P= 0,001) u kontrolnoj skupini, imunokompleksima (R = 0,26, P= 0,023) u skupini nakon moždanog udara, te s C-reaktivnim proteinom visoke osjetljivosti (R = 0,40, P= 0,017) u skupini nakon infarkta miokarda. Ove korelacije potvrđene su multiplom regresijskom analizom.

Zaključak Naše ispitivanje podupire postojanje linerane korelacije između CIMT-a, imunokompleksa, i razina C-reaktivnog proteina visoke osjetljivosti. Međutim, čini se da ove povezanosti ovise o tipu vaskularnog opterećenja. 

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECTMaxirinoPLIVIT total energy
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: