x
x

Prekinuta klinička istraživanja faze 3 u liječnju Alzheimerove bolesti

  27.03.2019.

Prekinuta su dva klinička ispitivanja faze 3 učinkovitosti i podnošljivosti lijeka adukanumaba u liječenju Alzheimerove bolesti nakon nezavisnih statističkih analiza podataka dobivenih istraživanjem liječenja rane faze bolesti.

Prekinuta klinička istraživanja faze 3 u liječnju Alzheimerove bolesti

Cilj kliničkog istraživanja bio je pokazati da je mjesečna primjena adukanumaba bolja od placeba u sporom kognitivnom i funkcionalnom oštećenju kod bolesnika s blagim kognitivnim oštećenjem zbog Alzheimerove bolesti te kod bolesnika s blagom Alzheimerovom demencijom, međutim rezultati to nisu pokazali.