x
x

Novi dokazi za naslijeđivanje Alzheimerove bolesti od majke

  Maja Strineka, dr. med.

  17.03.2011.

Rezultati nove studije objavljene u ožujku u časopisu Neurology sugeriraju da majke s Alzheimerovom bolešću imaju veću vjerojatnost da ju prenesu potomcima. Iako su podaci tek preliminarni, autori su našli dvostruko smanjenje volumena sive tvari u osjetljivim područjima mozga kod osoba čija je majka bolovala od Alzheimerove bolesti s kasnim početkom u usporedbi s osobama koje imaju oboljelog oca ili nemaju bolesti u obitelji.

Novi dokazi za naslijeđivanje Alzheimerove bolesti od majke

Osobe s oboljelim prvim rođakom imaju 4 do 10 puta veću vjerojatnost od oboljevanja nego osobe bez anamneze bolesti u obitelji. Prijašnje su studije pokazale da osobe bez demencije, no s oboljelom majkom, imaju promjene u pamćenju, smanjen metabolizam glukoze u perijetotemporalnom korteksu i stražnjem cingulumu i povećano odlaganje beta amiloida.

U ovu je studiju uključeno 53 osobe, starije od 60 godina, bez znakova demencije. U 11 je osoba majka bila oboljela, u 10 otac, dok 32 osobe nisu imale oboljelih od Alzheimera u obitelji. Provedeni su kognitivni testovi i snimanje magnetskom rezonancom, na početku studije i nakon 2 godine. Pomoću 3D mapiranja mjeren je volumen tj. stupanj atrofije.

U osoba čija je majka oboljela od Alzheimerove bolesti nađen je veći stupanj atrofije sive tvari i ekspanzija cerebrospinalnog likvora. Također, ova je grupa imala i veći stupanj atrofije prekuneatusa, parahipokampalne regije i hipokampusa u odnosu na druge dvije grupe. Analiza gena APOE-4 pokazala je da nosioci rizičnog alela ε4 imaju veći stupanj atrofije frontalnog korteksa.
Iako ove podatke nije moguće primjeniti individualno niti u kliničkoj praksi, ukazuju na potrebu za većim studijama nasljeđivanja ove bolesti. Autori sugeriraju uključenost mitohondrijske DNA. Bolje razumjevanje načina nasljeđivanja svakako bi pridonijelo boljoj prevenciji i terapiji bolesti.

Robyn A. Honea, Russell H. Swerdlow, Eric D. Vidoni and Jeffrey M. Burns. Progressive regional atrophy in normal adults with a maternal history of Alzheimer disease. Neurology, March 1, 2011 vol. 76 no. 9 822-829 DOI: 10.1212/WNL.0b013e31820e7b74