x
x

Dostupnost ljekarničke mreže u nekim istočnoeuropskim zemljama

  02.03.2012.

Mreža ljekarna i pristup lijekovima u odabranim istočnoeuropskim zemljama istražena je komparativnom analizom i objavljena u CMJ-u. Utvrđena je značajna razlika u strukturi i dostupnosti ljekarničkih usluga. U svim državama, osim u Bugarskoj, utvrđena je pozitivna korelacija između broja ljekarnika i troškova za lijekove.

Dostupnost ljekarničke mreže u nekim istočnoeuropskim zemljama

Cilj Analizirati strukturu i resurse ljekarničke mreže u Bugarskoj, Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji i njihov odnos s javnim troškovima za lijekove.

Postupci Proveli smo presječno istraživanje uz pomoć službenih podataka za razdoblje 2003.-2008. u 4 odabrane zemlje. Izvori podataka bile su mjerodavne nacionalne ustanove.

Rezultati Naše istraživanje pokazalo je da je 2008. godine Srbija imala 27,5, Bugarska 66,8, Hrvatska 59,5 i Slovenija 71,2 ljekarnika na 100 000 stanovnika. Postojala je značajna razlika između broja ljekarnika na 100 000 stanovnika između svih zemalja osim između Bugarske i Slovenije. Broj stanovnika na jednu ljekarnu bio je značajno različit između svih zemalja. Troškovi za lijekove po stanovniku 2008. godine iznosili su od €30,34 u Bugarskoj do €137,03 u Sloveniji, sa značajnom razlikom između svih zemalja osim između Bugarske i Srbije. Korelacija između broja ljekarnika na 100 000 stanovnika i troškova za lijekove po stanovniku bila je pozitivna u svim zemljama osim Bugarske.

Zaključak Postojala je značajna razlika u strukturi i dostupnosti ljekarničkih usluga u svim istraživanim državama. U svim državama osim u Bugarskoj postojala je pozitivna korelacija između broja ljekarnika i troškova za lijekove. Naši rezultati mogli bi biti korisni nacionalnim regulatornim tijelima koja se bave lijekovima.

Dragana Lakić, Ljiljana Tasić, Mitja Kos, Guenka Petrova, Assena Stoimenova, Dušanka Krajnović

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECTBisolexMaxirino
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxflu
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: