x
x

Vladimir Prelog i studij farmacije na Sveučilištu u Zagrebu

  29.11.2014.

Studij farmacije na Sveučilištu u Zagrebu utemeljen je relativno rano 1882. godine, kao posljedica više od 700 godina duge i bogate tradicije hrvatskog ljekarništva.

Vladimir Prelog i studij farmacije na Sveučilištu u Zagrebu

Posebice velik doprinos razvoju akademske, kao i industrijske farmacije, dali su Gustav Janeček (1848– 1929), Julije Domac (1853–1928) i Vladimir Prelog (1906–1998). Prva dvojica odigrala su ključnu ulogu u formiranju studija i njegovu razvoju prvih 40 godina.

Autori su prve originalne hrvatske farmakopeje, Hrvatsko-slavonske farmakopeje iz 1901., koju su europski znanstvenici smatrali jednom od najboljih na svijetu, a koja je imala i političko značenje. Njihovi životi i djela dobro su obrađeni.

Vladimir Prelog imao je ogroman utjecaj na razvoj organske i farmaceutske kemije na Farmaceutskom (FPh), kasnije Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu (FPhB). Međutim, njegov utjecaj je tek djelomično opisan u literaturi.

Tijekom sedmogodišnjeg rada na Sveučilištu u Zagrebu (1935-1941), i kasnijeg prihvaćanja brojnih doktoranada i postdoktoranada u njegov Laboratorij za organsku kemiju pri ETH, Prelog je educirao deset znanstvenika čije su karijere povezane sa studijem farmacije na zagrebačkom sveučilištu. U radu su predstavljeni kratkim biografijama s naglaskom na njihov zajednički rad s Prelogom i vezu s FPh/FPhB. Opisani događaji su predhodili izboru V. Preloga za počasnog doktora farmaceutskih znanosti na FPh i Doctor honoris causa na Sveučilištu u Zagrebu.

Nikola Kujundžić

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxirinoGastalPlivit C 1000 Plus
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Olfen gel
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: