x
x

Poslijediplomski specijalistički studiji na Farmaceutsko -biokemijskom fakultetu

  Gaela Szabo, mag. pharm

  06.01.2013.

Informirajte se o novim poslijediplomskim specijalističkim studijima na Farmaceutsko - biokemijskom fakultetu u Zagrebu.

Poslijediplomski specijalistički studiji na Farmaceutsko -biokemijskom fakultetu

Sveučilišni poslijediplomski studiji u skladu s bolonjskim procesom na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u Zagrebu traju 2 semestra, ekvivalentno 60 ECTS. Akademski stupanj koji se stječe završetkom studija je sveučilišni magistar. Svake godine povećava se broj polaznika na 8 smjerova čiji se programi stalno moderniziraju i u potpunosti prilagođavaju dinamičnom tržištu rada i napretku znanosti.

Razvoj lijekova

Studij je namijenjen farmaceutima i drugim diplomiranim stručnjacima iz područja biomedicine i zdravstva, te područja prirodnih ili biotehničkih znanosti koji se bave problematikom razvoja lijekova. Studij upisuju i specijalizanti Analitike i kontrole lijekova te Farmaceutske tehnologije. Po završetku studija polaznik stječe teorijsko i praktično znanje vezano za razvoj lijekova od otkrića potencijalne ljekovite supstancije do postupka registracije gotovih oblika lijekova.

Medicinska biokemija i laboratorijska medicina

Poslijediplomski specijalistički studijski program omogućuje izobrazbu magistara medicinske biokemije kao sudionika u sustavu pružanja zdravstvene skrbi. Sadržaj i ciljevi studija omogućuju polaznicima nadopunjavanje znanja stečenih tijekom diplomskog studija u obliku specijalnih područja koja pokrivaju ovu znanstvenu disciplinu: medicinska biokemija, laboratorijska imunologija, laboratorijska hematologija, toksikologija, koagulacija, organizacija i upravljanje laboratorijem, metode molekularne dijagnostike i dr. Tempo neprestanog povećavanja novih znanstveno-stručnih saznanja u području biomedicine, poglavito medicinske biokemije i laboratorijske medicine izrazito je brz. Posebice se brzo razvijaju nove tehnologije i analitički postupci koji se primjenjuju u dijagnostičkim laboratorijima. Zato je važno dodatno stručno obrazovanje djelatnika s kompetencijama organizacije, rukovođenja i rada u dijagnostičkim laboratorijima.

Dermatofarmacija i kozmetologija

Studij se temelji na suvremenim znanstvenim i stručnim spoznajama iz područja farmaceutske tehnologije, dermatologije, farmakologije, farmaceutske kemije, fizikalne i analitičke kemije te biokemije.

Po završetku studija polaznik stječe teorijsko i praktično znanje o razvoju topičkih lijekova i kozmetičkih pripravaka, od otkrića potencijalne aktivne supstancije do postupka registracije gotovih pripravaka. Studenti također stječu znanja i vještine praćenja i kritičkog vrednovanja stručne literature s ciljem zadržavanja dobivene razine kompetentnosti. Tome cilju također doprinose i predavanja, seminari i rasprave na engleskom jeziku.

Toksikologija

Modul A upisuju zdravstveni djelatnici koji su dobili odobrenje Ministarstva zdravlja o specijalizaciji iz Analitičke toksikologije, za koje Farmaceutsko‐ biokemijski fakultet organizira teorijsku nastavu dok Modul B upisuju pristupnici koji su diplomirali na srodnim fakultetima i fakultetima prirodnog usmjerenja. Područje toksikologije svakodnevno napreduje u znanstveno‐ stručnim saznanjima, ali i u novim tehnologijama i analitičkim postupcima koji se primjenjuju u zdravstvenim i drugim laboratorijima.

Farmakogenomika: novi pristup optimiranju terapije

Poslijediplomski specijalistički studijski program omogućuje izobrazbu magistara medicinske biokemije kao sudionika u sustavu pružanja zdravstvene skrbi. Sadržaj i ciljevi studija omogućuju polaznicima nadopunjavanje znanja stečenih tijekom diplomskog studija u obliku specijalnih područja koja pokrivaju ovu znanstvenu disciplinu: medicinska biokemija, laboratorijska imunologija, laboratorijska hematologija, toksikologija, koagulacija, organizacija i upravljanje laboratorijem, metode molekularne dijagnostike i dr. Tempo neprestanog povećavanja novih znanstveno-stručnih saznanja u području biomedicine, poglavito medicinske biokemije i laboratorijske medicine izrazito je brz. Posebice se brzo razvijaju nove tehnologije i analitički postupci koji se primjenjuju u dijagnostičkim laboratorijima. Zato je važno dodatno stručno obrazovanje djelatnika s kompetencijama organizacije, rukovođenja i rada u dijagnostičkim laboratorijima.

Klinička farmacija

Klinička farmacija pruža dodatna znanja i vještine farmaceutima u praksi javnih i bolničkih ljekarni tj. ustanova gdje se propisuju i primjenjuju lijekovi, pomičući fokus stručnog interesa s klasičnih farmaceutskih znanja o kemizmu, sintezi i izradi lijekova prema bolesniku odnosno populaciji i njihovoj sigurnosti.

Tempo neprestanog gomilanja novih saznanja u području biomedicine i razvoj novih lijekova zajedno s povećanjem broja kroničnih bolesnika značajno usložava suvremenu farmakoterapiju. Ona se nužno susreće sa sve većim stručnim izazovima i problemima kao što su polipragmazija, medikacijske pogreške i interakcije lijekova. Suvremena farmakoterapija treba nova znanja i vještine kako bi pravilno odgovorila izazovima vremena. Farmaceut po svojem mjestu i ulozi na putu lijeka od propisivanja do primjene zauzima mjesto zadnjeg stručnog nadzora, te je u obvezi i mogućnosti značajno utjecati u smjeru racionalne i sigurne primjene lijekova. Klinička farmacija pruža dodatna znanja i vještine farmaceutima u praksi javnih i bolničkih ljekarni tj. ustanova gdje se propisuju i primjenjuju lijekovi, pomičući fokus stručnog interesa s klasičnih farmaceutskih znanja o kemizmu, sintezi i izradi lijekova prema bolesniku odnosno populaciji i njihovoj sigurnosti.

Molekularna dijagnostika

Svrha studija je omogućiti specijalističku poslijediplomsku edukaciju iz molekularne dijagnostike diplomiranim stručnjacima medicinske biokemije te drugim stručnjacima koji već rade ili se pripremaju za rad u molekularno-dijagnostičkom laboratoriju u javnim ili privatnim zdravstvenim ustanovama. Stručnjaci sa završenim poslijediplomskim specijalističkim studijem iz Molekularne dijagnostike zapošljavat će se u laboratorijima za molekularnu dijagnostiku kliničkih bolničkih centara, laboratorijima za farmakogenetiku kliničkih bolničkih centara, na poslovima analize nukleinskih kiselina u kliničkim bolnicama, u medicinsko-biokemijskim laboratorijima, istraživačkim institucijama, farmaceutskoj industriji te u proizvodnji i prodaji proizvoda namijenjenih za analizu nukleinskih kiselina u dijagnostičke svrhe.

Fitofarmacija s dijetoterapijom

Ovaj studij namijenjen je farmaceutima i drugim diplomiranim stručnjacima iz područja biomedicine i zdravstva koji se bave prevencijom i zaštitom zdravlja osnovanoj na prirodnim produktima, kao što su lijekovi na biljnoj osnovi i hrana s posebnom namjenom. Po završetku studija polaznik stječe teorijsko i praktično znanje o razvoju topičkih lijekova i kozmetičkih pripravaka, od otkrića potencijalne aktivne supstancije do postupka registracije gotovih pripravaka, čiji broj na tržištu iz dana u dan raste.