x
x

Jesu li ljekarnici zainteresirani za online učenje?

  20.04.2017.

Velik broj magistara farmacije koji pristupaju online tečajevima na www.plivamed.net portalu i njihova uspješnost ukazuju na to da je online edukacija prepoznata kao jedan od važnih načina stručnog usavršavanja.

Jesu li ljekarnici zainteresirani za online učenje?

Uvod Magistri farmacije su visoko educirani zdravstveni radnici koji svakodnevno prate trendove u području medicine i farmacije i imaju obavezu obnavljanja svog znanja i odobrenja za samostalni rad. Posljednjih nekoliko godina Hrvatska ljekarnička komora (HLJK) je u suradnji s www.plivamed.net portalom realizirala nekoliko online tečaja namijenjenih trajnom stručnom usavršavanju magistara farmacije.

Svrha rada Cilj ovog rada bio je procijeniti uspješnost i zadovoljstvo pristupnika tečajevima trajne online edukacije održane na internetskom portalu www.plivamed.net u razdoblju od listopada 2012. godine do travnja 2017. godine.

Metode Od listopada 2012. do travnja 2017. godine kontinuirano su održavani online tečajevi za ljekarnike na internetskom portalu www.plivamed.net u suradnji s HLJK-om. Svi su online tečajevi standardizirani, a pisani materijali za učenje su recenzirani. Nakon vremenski neograničenog proučavanja materijala polaznik pristupa online testu u trajanju od 90 minuta, koji je sastavljen od 30 nasumično odabranih pitanja, pri čemu je potrebno najmanje 60% točnih odgovora kako bi bili zadovoljeni kriteriji za dodjeljivanje bodova prema Pravilniku HLJK-a o trajnom stručnom usavršavanju magistara farmacije. Nakon testa pristupnici ispunjavaju evaluacijski upitnik sastavljen od pet tvrdnji procjenjivanih na skali od 1 do 7 (1 podrazumijeva najlošiju ocjenu) te jednog otvorenog pitanja. 

Rezultati Tijekom petogodišnjeg razdoblja održano je devet online tečajeva; tečajevi o ulozi ljekarnika u liječenju boli, alergije, astme, hipertenzije, metaboličkog sindroma, Parkinsonove bolesti, o farmaciji utemeljenoj na dokazima te o fenomenu boli – farmakokinetici i farmakodinamici analgetika; u tijeku je tečaj Farmakovigilancija za ljekarnike. Ukupno je na tečajevima sudjelovalo 5711 polaznika, uspješnost je bila 93,7%. Najveći broj polaznika bio je na tečajevima Uloga ljekarnika u liječenju metaboličkog sindroma (n=906) i Parkinsonove bolesti (N=801). 

Prosječna ocjena korisnosti i kvalitete materijala, težine tečaja i poticajnosti za svakodnevni rad je varirala od 5,5/7 (za tečaj Farmacija utemeljena na dokazima) do 6,3/7 (za tečaj Astma i Liječenje boli). Najslabije ocijenjeni tečaj Farmacija utemeljena na dokazima polaznici su smatrali nedovoljno primjenjivim u svakidašnjem radu.

Zaključak Velik broj magistara farmacije koji pristupaju online tečajevima na www.plivamed.net portalu i njihova uspješnost ukazuju na to da je online edukacija prepoznata kao jedan od važnih načina stručnog usavršavanja. Prikazani rezultati također ukazuju na teme za kojima magistri farmacije pokazuju veći interes (metabolički sindromi i Parkinsonova bolest) kao i sadržaje kojima teže nalaze mjesto u svojoj svakidašnjoj praksi.

Tihana Govorčinović1, Danijela Jonjić1, Maja Ortner Hadžiabdić2, Ivana Klinar3

1Hrvatska ljekarnička komora, Martićeva 27, 10000 Zagreb, 2Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Ante Kovačića 1, 10000 Zagreb, 3Pliva Hrvatska d.o.o., Prilaz baruna Filipovića 25, 10000 Zagreb, ivana.klinar@pliva.com

VEZANI SADRŽAJ > <