x
x

Pristup e-kartonima povećava korištenje zdravstvenih usluga

  26.11.2012.

Bolesnici koji imaju pristup elektronskim zdravstvenim kartonima, tzv. e-kartonima, neočekivano češće koriste zdravstvene usluge, objavljeno je u JAMI. Ovi rezultati su u suprotnosti s dosadašnjim istraživanjima u kojima je dokazano suprotno.

Pristup e-kartonima povećava korištenje zdravstvenih usluga

Retrospektinivnim kohortnim istraživanjem obuhvaćeno je 44000 korisnika online aplikacije e-kartona, Kaiser Permanente Colorado's MyHealthManager-a, koji su uspoređeni s korisnicima zdravstvene skrbi prema povijesti bolesti i posjetama liječniku, a koji nisu koristili online aplikaciju.

Bolesnici koji su koristili aplikaciju e-karton više su posjećivali liječnika nakon aktivacije svojeg korisničkog računa. Utvrđena je razlika od 0,7 više posjeta po korisniku aplikacije godišnje. Korisnici aplikacije e-karton koristili su više i telefonske konzultacija, službu kućnih posjeta, više su odlazili u hitnu službu i češće su hospitalizirani. Jedino među bolesnicima s koronarnim sindromom nije došlo do značajnijeg korištenja aplikacije.

Istraživači i urednici časopisa objašnjavaju ovo pojačano korištenje zdravstvenih usluga regionalnim razlikama u dostupnosti zdravstvene skrbi.