x
x

Trajna medicinska izobrazba u obliku kongresa i radionica: ima li učinka?

  31.08.2013.

Trajna medicinska izobrazba u obliku kongresa i radionica: ima li učinka na profesionalnu praksu zdravstvenih djelatnika i zdravlje pacijenata? Zaključak studije je da edukacije mogu poboljšati profesionalnu praksu i postizanje terapijskih ciljeva pacijenata.

Trajna medicinska izobrazba u obliku kongresa i radionica: ima li učinka?
Čini se da je veća nazočnost na skupovima povezana s većim efektom te da su miješane interaktivne i didaktičke edukacije bile učinkovitije nego ijedna zasebno.

Edukativni skupovi često se koriste kao trajna medicinska izobrazba u cilju poboljšanja profesionalne prakse i, na koncu, zdravlja pacijenata. U edukativne skupove ubrajaju se tečajevi, konferencije, predavanja, radionice, seminari i kongresi. Cochrane sustavni pregled analizirao je 81 studiju o učincima edukativnih skupova.

Temeljem tih studija, zaključeno je da edukativni skupovi zasebno ili u kombinaciji s drugim intervencijama, mogu poboljšati profesionalnu praksu i postizanje terapijskih ciljeva pacijenata. Učinak na profesionalnu praksu uglavnom je bio malen, ali se razlikovao među studijama, a učinak na zdravlje pacijenata općenito je bio još manji. Nije moguće pouzdano objasniti uočenu razliku u učinku, ali čini se da je veća nazočnost na skupovima povezana s većim efektom, da su miješane interaktivne i didaktičke edukacije bile učinkovitije nego ijedna zasebno, i da su učinci manji za složenija ponašanja i manje ozbiljne ishode pacijenata.