x
x

E-učenje i medicinska edukacija

  03.04.2012.

Učenje putem weba zauzima sve značajnije mjesto u profesionalnom razvoju. Međutim, ekonomska učinkovitost e-edukacije i tradicionalnog oblika učenja do sada nije sustavno ispitivana u kontroliranim uvjetima.

E-učenje i medicinska edukacija

U ovom istraživanju uspoređeni su učinkovistost i troškovi učenja zdravstvenih djelatnika putem weba poznato kao e-učenje i tradicionalnog oblika učenja u učionici na temu prevencije padova.

Dizajnirana su dva kratka tečaja kojima je cilj bio poboljšati preporuke zdravstvenih djelatnika o provođenju vježbi u prevenciji padova. Jedan je oblik učenja bio tradicionalni, a drugi putem weba.

Prikupljani su podaci o ishodima učenja, sudjelovanju, zadovoljstvu, promjenama u praksi u kombinaciji s troškovima, uštedama i prednostima oba oblika, "cost-effectiveness" analiza za zdravstveni sustav i "cost-benefit" analiza za korisnike oba sustava.

Oba načina učenja su bila jednaka u odnosu na sudjelovanje, zadovoljstvo, stupanj postignutog znanja i promjene za praksu. Analizom je potvrđeno da učenje putem weba treba značajno manji broj sudionika da bi se postigao isti stupanj znanja. Ekonomske analize, cost-effectiveness i cost-benefit koja se odnosi na sudionike, daju određenu prednost tradicionalnom učenju.

Zaključak studije je da će pružatelji usluga edukacije radije osiguravati mogućnosti e-učenja u odnosu na tradicionalni način učenja.

VEZANI SADRŽAJ > <