x
x

Akutni stresni poremećaj i depresivnost u rodilja

  19.04.2012.

Akutni stresni poremećaj i depresivnost u rodilja uzrokovanih traumatskim iskustvom poroda istražen je tri dana poslije poroda uz pomoć upitnika IES-R i EPDS kako bi se otkrile majke s većim rizikom za razvoj bilo kojeg poznatog psihičkog poremećaja nakon po¬roda, uključujući i PTSP.

Akutni stresni poremećaj i depresivnost u rodilja

Glavni cilj ovog rada je otkrivanje simptoma akutne stresne reakcije i akutnog depresivnog stanja uzrokovanih peripartalnim komplikacijama tri dana poslije poroda uz pomoć upitnika IES-R i EPDS, te dokazati da se navedeni upitnici mogu potencijalno koristiti za ranu detekciju majki s većim rizikom za razvoj bilo kojeg poznatog psihičkog poremećaja nakon poroda, uključujući i PTSP. U istraživanje su bile uključene 103 ispitanice.

Komplikacije uvrštene u istraživanje su: dugi porođaj (≥12 h), vrlo bolan porođaj, komplikacije ili bolesti majke tijekom i poslije poroda kao posljedica samog poroda, prijevremeni porod (prije 36. tjedna) i/ ili bolest djeteta (kao posljedica poroda ili prirođena).

Ustanovljena je statistički značajna razlika (p<0,01) srednje vrijednosti IES-R između kontrolne grupe (n=42) 4,67±5,43 i grupe s peripartalnim komplikacijama (n=61) 13,50±14,12. Također je ustanovljena statistički značajna razlika (p<0,01) srednje vrijednosti EPDS između kontrolne grupe (n=42) 3,85±2,76 i grupe s komplikacijama (n=61) 7,03±3,90. Također, pronađena je statistički značajna razlika u težini simptoma između kontrolne i ispitivane grupe u rezultatima oba testa (p=0,008 za IES-R te 0,006 za EPDS test). Temeljem dobivenih rezultata možemo zaključiti da bi korištenje testova IES-R te EPDS, već tri dana nakon poroda, moglo koristiti za rano otkrivanje majki s povećanim rizikom za razvoj postpartalnih psihijatrijskih poremećaja.

Azijada Srkalović Imširagić (1), Dražen Begić (2)
1) NPB "Dr Ivan Barbot", Popovača
2) KBC Zagreb, Klinika za psihijatriju, Zagreb

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Olfen gelAndol PROBisolex
VEZANI SADRŽAJ > <
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: