x
x

Akutni stresni poremećaj i depresivnost u rodilja

  19.04.2012.

Akutni stresni poremećaj i depresivnost u rodilja uzrokovanih traumatskim iskustvom poroda istražen je tri dana poslije poroda uz pomoć upitnika IES-R i EPDS kako bi se otkrile majke s većim rizikom za razvoj bilo kojeg poznatog psihičkog poremećaja nakon po¬roda, uključujući i PTSP.

Akutni stresni poremećaj i depresivnost u rodilja

Glavni cilj ovog rada je otkrivanje simptoma akutne stresne reakcije i akutnog depresivnog stanja uzrokovanih peripartalnim komplikacijama tri dana poslije poroda uz pomoć upitnika IES-R i EPDS, te dokazati da se navedeni upitnici mogu potencijalno koristiti za ranu detekciju majki s većim rizikom za razvoj bilo kojeg poznatog psihičkog poremećaja nakon poroda, uključujući i PTSP. U istraživanje su bile uključene 103 ispitanice.

Komplikacije uvrštene u istraživanje su: dugi porođaj (≥12 h), vrlo bolan porođaj, komplikacije ili bolesti majke tijekom i poslije poroda kao posljedica samog poroda, prijevremeni porod (prije 36. tjedna) i/ ili bolest djeteta (kao posljedica poroda ili prirođena).

Ustanovljena je statistički značajna razlika (p<0,01) srednje vrijednosti IES-R između kontrolne grupe (n=42) 4,67±5,43 i grupe s peripartalnim komplikacijama (n=61) 13,50±14,12. Također je ustanovljena statistički značajna razlika (p<0,01) srednje vrijednosti EPDS između kontrolne grupe (n=42) 3,85±2,76 i grupe s komplikacijama (n=61) 7,03±3,90. Također, pronađena je statistički značajna razlika u težini simptoma između kontrolne i ispitivane grupe u rezultatima oba testa (p=0,008 za IES-R te 0,006 za EPDS test). Temeljem dobivenih rezultata možemo zaključiti da bi korištenje testova IES-R te EPDS, već tri dana nakon poroda, moglo koristiti za rano otkrivanje majki s povećanim rizikom za razvoj postpartalnih psihijatrijskih poremećaja.

Azijada Srkalović Imširagić (1), Dražen Begić (2)
1) NPB "Dr Ivan Barbot", Popovača
2) KBC Zagreb, Klinika za psihijatriju, Zagreb

VEZANI SADRŽAJ > <