x
x

Hormon pokazuje spolno-specifičnu povezanost s PTSP-om

  Maja Strineka, dr. med.

  12.04.2011.

Povećana razina hipofiznog adenilat ciklaza-aktivirajućeg polipeptida (PACAP) u odgovoru na stres može ukazivati na povećanu osjetljivost žena na razvoj PTSP-a, pokazuju rezultati studije objavljene u časopisu Nature.

Hormon pokazuje spolno-specifičnu povezanost s PTSP-om

U studiji 64 civilna ispitanika sa značajnom izloženošću nasilju, fizičkom i seksualnom zlostavljanju, autori su u žena s većom razinom PACAP-a našli 5 puta više simptoma PTSP-a nego u žena s manjom razinom. Ovaj odnos nije primijećen u muškaraca. Također, varijanta gena za PACAP receptor nazvan PAC1 povezana je s većim rizikom od razvoja PTSP-a u žena.

PACAP, iz obitelji sekretin/glukagon peptida, regulira odgovor stanica na stres. Studije na životinjama su pokazale da može biti i 10 puta povišen u štakora izloženih stresu. Također, poznato je da ima neurotropni učinak, pomaže rastu stanica i formiranju sinapsi. Potrebno je detaljnije istražiti PACAP-PAC1 signalni mehanizam, kao i biološku povezanost s regulacijom PTSP-a.

Analizirani su podaci 64 osobe (53% žene, prosječno stare 44 godine, 37% s dijagnozom PTSP-a). Svi su ispitanici ispunili upitnik o traumatskim događajima i skalu za ocjenjivanje simptoma PTSP-a. Također su im uzeti krv i uzorak sline za DNA testiranje. PACAP u krvi uzet je još i 74 žene (kontrolna skupina, prosjek 37,5 godina).

Simptomi PTSP-a značajno koreliraju sa razinom PACAP u krvi žena, dok u muškaraca nije nađena povezanost. PAC1 receptor je povezan s dijagnozom PTSP-a u žena. Autori naglašavaju kako bi ovi rezultati mogli doprinijeti lakšem dijagnosticiranju PTSP-a, razlikovanju od poremećaja ponašanja te identifikaciji osoba koje su sklone razvoju, a imaju izrazito stresna zanimanja.