x
x

Metoda za predviđanje prijevremenog poroda

  10.10.2012.

Istraživanje objavljeno u srpanjskom izdanju časopisa Britisch Journal Journal of Obstetrics and Gynaecology, BJOG, predstavlja obećavajuću novu metodu predviđanja poroda unutar sedam dana kod trudnica sa simptomima preranog poroda.

Metoda za predviđanje prijevremenog poroda

Metoda se temelji na procjeni duljine grlića maternice i statističkom modelu koji koristi vrijednosti 27 serumskih proteina kod majke.

Tijekom posljednjih pet godina istraživači su razvili multipleksni imunotest koje se može koristiti za istovremeno mjerenje široke lepeze proteina koristeći uzorak vrlo malog volumena.

U ovom istraživanju korišten je dio xMAP tehnologije kako bi se utvrdilo hoće li razina specifičnih proteina u serumu majke pomoći predvidjeti porod u roku od sedam dana kod žena sa simptomima prijevremenog poroda..

Svoj model istraživači su testirali na skupini od 142 žene, od 22. do 33. gestacijskog tjedna sa simptomima prijevremenog poroda u periodu od 1996. do 2005. godine u sveučilišnoj bolnici Sahlgrenska, Göteborg, Švedska.

Da bi pronašli najbolji model istraživači su uspoređivali razine serumskih proteina same i u kombinaciji sa ostalim parametrima. Najznačajnijim za predviđanje prijevremenog poroda unutar sedam dana pokazale su se visoke razine interleukina 10 (≥48 pg/ml [omjer izgleda (OR)] 5.0, 95% [interval pouzdanosti (CI)] 1.7 - 14.3), kemokina RANTES (≥49293 pg/ml, OR 9.9, 95%, CI 2.5 - 39.2) i duljina cerviksa (≤18 mm, OR 43.5, 95% CI 8.9 - 211.3). Osjetljivost metode iznosila je 74% , specifičnost 87%, pozitivna prediktivna vrijednost bila je 76% , a negativna prediktivna vrijednost 86%.

Kako bi se metoda mogla koristiti u cijelosti u svakodnevnoj kliničkoj praksi biti će potrebna daljnja istraživanja, koja bi mogla rezultirati novim saznanjima kojima bi se spriječili prijevremeni porodi i liječile komplikacije nestale uslijed istih.

VEZANI SADRŽAJ > <