x
x

PTSP i drugi stresni poremećaji povezani s ozbiljnim rizikom od infekcije

  Marija Škrlec, cand. mag. pharm

  21.11.2019.

Poremećaji povezani sa stresom povezani su s povećanim rizikom za po život opasne infekcije, objavljeno je u presječnoj studiji objavljnoj u časopisu BMJ.

PTSP i drugi stresni poremećaji povezani s ozbiljnim rizikom od infekcije

Koristeći švedske registre istraživači su usporedili preko 100.000 ljudi s dijagnosticiranim poremećajem povezanim sa stresom (uključujući posttraumatski stresni poremećaj - PTSP, akutnu stresnu reakciju i poremećaj prilagođavanja) sa zdravom braćom i sestrama.

Tijekom otprilike 8 godina praćenja incidencija infekcija opasnih po život (npr. sepsa, endokarditis, meningitis) bila je značajno veća kod onih s dijagnosticiranim stresnim poremećajima nego u zdravih braća i sestara (2,7 u odnosu na 1,7 na 1000 osoba-godina).

Dugoročni rizik za ove infekcije bio je manji kada su tijekom prve godine nakon dijagnoze stresnog poremećaja korišteni selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina (SSRI).

Smatra se da bi prekomjerna proizvodnja upalnih citokina u stresnim poremećajima mogla igrati ulogu u opaženim infekcijama. Stoga, uprkos relativno niskom apsolutnom riziku visoka smrtnost od infekcija opasnih po život zahtijeva veću kliničku svijest među zdravstvenim radnicima koji se brinu o pacijentima s poremećajima povezanim sa stresom.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Olfen gelMaxfluGastal
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxflu
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: