x
x

Kronični stres na razini nadbubrežne žlijezde

  04.09.2015.

Spolno-specifičan odgovor na kronični stres na razini nadbubrežne žlijezde modificirao je receptore za spolne hormone i leptin

Kronični stres na razini nadbubrežne žlijezde
Promjene u nadbubrežnoj žlijezdi eksperimentalnih životinja nakon izloženosti stresu bile su povezane s porastom receptora za testosteron kod ženki i smanjenjem receptora za estrogen kod mužjaka.

Cilj Usporediti kardiometaboličke i biokemijske biljege povezane s rizikom i receptore za spolne hormone i leptin u nadbubrežnoj žlijezdi kod mužjaka štakora, ženki koje nisu podvrgnute ovarijektomiji (NON-OVX) i ženki koje su podvrgnute ovarijektomiji (OVX) izloženih kroničnom stresu.

Postupci Četrdeset šest Sprague-Dawley štakora starih 16 tjedana podijeljeno je u skupinu mužjaka, te NON-OVX i OVX ženki i izloženo stresu ili zadržano kao kontrole. Mjerena je težina i koncentracija glukoze i kolesterola u serumu, te je proveden test tolerancije na glukozu (eng, GTT). Kada su štakori imali 28 tjedana prikupljene su nadbubrežne žlijezde i provedeno je imunohistokemijsko bojenje na receptore estrogen beta (ERβ), progesteron (PR), testosteron (AR) i leptin (Ob-R).

Rezultati Tjelesna težina, GTT, serumski kolesterol, i glukoza mijenjali su se pod utjecajem stresa, što je bilo u skladu s našim očekivanjima i što je validiralo primijenjeni protokol stresa. Mužjaci izloženi stresu imali su značajno viši broj ERβ receptora nego kontrolna skupina (P=0,028). NON-OVX skupina izložena stresu imala je značajno sniženi AR nego kontrolna skupina (P=0,007). Promjene razina PR-a nisu pokazale konzistentan uzorak. Razine Ob-R-a porasle su nakon izloženosti stresu u svim skupinama, ali značajne razlike pronađene su samo u slučaju OVX skupine izložene stresu u usporedbi s kontrolnom skupinom (P=0,033).

Zaključak Odgovor na kronični stres bio je spolno specifičan. OVX ženke imale su slične biokemijske parametre kao i mužjaci. Promjene u nadbubrežnoj žlijezdi nakon izloženosti stresu bile su povezane s porastom receptora za testosteron kod ženki i smanjenjem receptora za estrogen kod mužjaka. 

Marta Balog, Milan Miljanović, Senka Blažetić, Irena Labak, Vedrana Ivić, Barbara Viljetić, Attila Borbely, Zoltán Papp, Robert Blažeković, Sandor G. Vari, Miklós Fagyas, Marija Heffer

VEZANI SADRŽAJ > <