x
x

Kako pratiti potrošnju u zdravstvu

  15.05.2011.

Revizor u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje govori o nužnosti standardizacije statističkog sustava sa standardima Europske unije.

Kako pratiti potrošnju u zdravstvu

U okviru pretpristupnog višekorisničkog PHARE programa 2006 provodi se standardizacija hrvatskog nacionalnog statističkog sustava sa standardima Europske unije, a uz tehničku i novčanu potporu EU. Tijekom 2009. i 2010. godine u HZZO-u je proveden jedan od projekata, 'Unaprjeđenje statistike zdravstvene zaštite', čiji je sastavni dio komponenta koja se odnosi na financijske pokazatelje. HZZO je imenovani partner DZS-a u području financijskih statistika zdravstvene zaštite za obvezno zdravstveno osiguranje i kao takav nositelj DCP14-expenditure projekta.

U odnosu na troškovne podatke, glavni cilj projekta bio je uskladiti statistike zdravstvene zaštite s Eurostatovim zahtjevima za podacima, te se usmjeriti na dva glavna razvojna područja: primjena metodologije sustava računa zdravstva (SHA) za kompiliranje zdravstvene potrošnje u obveznom osiguranju i preporuke za uspostavu potrebne infrastrukture za redovito izvještavanje o podacima iz tog okvira ukupnih podataka o potrošnji, javnoj i ne-javnoj odnosno privatnoj. Glavni preduvjet za primjenu ove metodologije je implementacija funkcionalne klasifikacije zdravstvene zaštite (HF), klasifikacije pružatelja zdravstvenih usluga (HP) i klasifikacije izvora financiranja (HF). Kao minimalni zahtjev, zemlje članice međunarodnih organizacija i Hrvatska kao zemlja kandidat za EU pozvane su da dostave podatke za tri osnovne standardne tabele (HCxHP, HCxHF i HPxHF) s odgovarajućom razinom detaljnosti podataka. Konačan proizvod je skup međusobno povezanih tabela koje opisuju zdravstveni sustav iz različitih perspektiva i odgovaraju na određena pitanja: Koliko je potrošeno na pojedine aktivnosti zdravstvene zaštite? Tko financira te aktivnosti? Tko provodi te aktivnosti? Koje vrste aktivnosti/djelatnosti su osigurane? U kojim zdravstvenim ustanovama odnosno ordinacijama privatne prakse se pružaju usluge zdravstvene zaštite? Pri tom je važno istaknuti da je osim grupiranja u osnovne tabele, ostavljena mogućnost zasebnih nacionalno-specifičnih grupiranja i podjela troškova zdravstvene zaštite i određivanja razine detaljnosti koja najbolje odgovara potrebama pojedinih zemalja za donošenje racionalnih zdravstveno-političkih odluka.

U sklopu istraživanja koje je provedeno u HZZO-u određeni financijski agregati iz SHA sustava nisu mogli biti isporučeni jer obuhvaćaju mješavinu usluga zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, a takve podatke HZZO ne može osigurati u cijelosti bez podataka Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi. Isto tako, iz načina grupiranja rashoda zdravstvene zaštite iz obveznog osiguranja koji se temelji na aktivnostima i programima zdravstvene zaštite te iz ugovorenih sadržaja zdravstvene zaštite iz sredstava obveznog osiguranja u Hrvatskoj u odnosu na SHA standarde proizlaze određene razlike koje utječu na ograničenu dostupnost dijela traženih podataka i potrebu procjene dijela podataka. Eurostat će jednom godišnje dostavljati HZZO-u Upitnik radi dostave podataka o obveznom osiguranju. U sklopu ovog projekta, HZZO je osigurao podatke o obveznom osiguranju. Za buduća godišnja praćenja cjelokupne troškovne statistike zdravstvene zaštite na nacionalnoj razini, biti će potrebno proširiti obuhvat na podatke o sveukupnoj potrošnji, javnoj i privatnoj. Detaljnije razlaganje potrošnje za zdravstvenu zaštitu prema različitim izvorima financiranja osnovna je komponenta SHA sustava. U tu svrhu upućen je dopis Ministarstvu zdravstva radi upoznavanja s provedenim projektom i očekivanim rezultatima u kojem je naglašen značaj uspostave SHA metodologije u praćenju troškovne statistike zdravstvene zaštite jer je to službena metodologija Eurostata, OECD-a i WHO-a za rutinsko izvješćivanje zemalja članica o potrošnji za zdravstvenu zaštitu.

Matija Miladin


VEZANI SADRŽAJ > <