x
x

Dopunsko zdravstveno osiguranje u minusu 260 milijuna kuna

  29.05.2011.

Obiteljski liječnici upozoravaju da im u ordinacije sve češće dolaze pacijenti s nevažećim policama dopunskog osiguranja koji nemaju novca ni za plaćanje osnovnih zdravstvenih usluga.

Dopunsko zdravstveno osiguranje u minusu 260 milijuna kuna

Dopunsko zdravstveno osiguranje HZZO-a u 2011. je godinu ušlo sa 260 milijuna kuna minusa, što je prva negativna bilanca državnog osiguravatelja nakon što je zdravstvena reforma ministra Darka Milinovića, plašeći pacijente višim participacijama, u nekad skromnu blagajnu dopunskog osiguranja slila više od milijardu kuna novog prihoda.

Prihodi dopunskog osiguranja pali su za nekih 40 milijuna kuna u odnosu na godinu ranije, što se može pripisati smanjenju broja dopunskih osiguranika za oko 160.000 i neurednom plaćanju dospjelih rata. Manji broj dopunskih osiguranika očito je lani trošio više, jer je samo na specijalističke preglede i bolničke usluge potrošeno oko 200 milijuna kuna više nego u 2009. godini, što je blagajnu dopunskog osiguranja, unatoč rigoroznoj štednji na administraciji, bacilo u minus od 260 milijuna kuna. Ukupni izdaci dopunskog zdravstvenog osiguranja popeli su se na 1,87 milijardi kuna, a 96 posto tog novca potrošeno je na zdravstvenu zaštitu pacijenata s dopunskim osiguranjem.

HZZO je u 2010. godini ugovorio ukupno 2.673.212 polica dopunskog zdravstvenog osiguranja, dok je u 2009. godini taj broj iznosio 2.735.078 osoba, što znači da je broj dopunskih osiguranika pao za oko 60.000.

U HZZO-u nisu zabrinuti zbog minusa u blagajni dopunskog osiguranja, koji su uspjeli pokriti pričuvnim sredstvima.  

Obiteljski liječnici pak upozoravaju da im u ordinacije sve češće dolaze pacijenti s nevažećim policama dopunskog osiguranja koji nemaju novca ni za plaćanje osnovnih zdravstvenih usluga.