x
x

HZZO će od sada djelovati kroz četiri regionalna ureda

  23.07.2012.

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na danasnjoj sjednici je izmijenilo Statut HZZO-a te će HZZO od sada djelovati kroz četiri regionalna ureda: Zagreb, Osijek, Rijeka i Split, koji će upravljati svojim područnim službama.

HZZO će od sada djelovati kroz četiri regionalna ureda
HZZO je prvi put, kao pilot projekt, u Varaždinskoj županiji ugovorio grupnu praksu u djelatnosti opće medicine. Tri liječnička tima organizirana u grupnu praksu imat će veću mogućnost pružanja zdravstvene zaštite i pojačane skrbi pacijentima.

Svaki od četiri regionalna ureda obavljat će stručne poslove iz djelokruga rada HZZO-a, poput poslova zdravstvene zaštite, nadzora i kontrole nad ugovornim partnerima, međunarodnu suradnju, knjigovodstvene i financijske poslove plaćanja računa, te pravne poslove i zastupanje.

Na lokalnoj razini, područne službe, koje spadaju pod jedan od četiri regionalna centra, bavit će se ubuduće samo provedbom prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja te prijavama i odjavama zdravstvenog osiguranja. Oformljeno je novo tijelo HZZO-a, Vijeće za razvoj, čiji će zadatak biti unapređenje rada i uvođenje tehnoloških novina u redovnom provođenju poslova, te briga o razvojnim projektima HZZO-a.

HZZO je prvi put, kao pilot projekt, u Varaždinskoj županiji ugovorio grupnu praksu u djelatnosti opće medicine. Tri liječnička tima organizirana u grupnu praksu imat će veću mogućnost pružanja zdravstvene zaštite i pojačane skrbi pacijentima. Primjerice, grupna praksa će omogućiti 14 satnu dostupnost zdravstvene zaštite za pacijenta (7-21 sat), 14 satnu dostupnost stručne podrške pacijentu telefonom (7 - 21 sat), 14 satnu dostupnost doktora za kućne posjete (7 - 21 sat), 14 satnu dostupnost skrbi pacijenta u vrijeme godišnjih odmora i odsutnosti izabranog doktora, reorganizaciju aktivnosti medicinskih sestara kroz povećanje medicinskih uz smanjenje administrativnih aktivnosti u ordinaciji, naručivanje pacijenata uz mogućnost centralnog naručivanja za sve doktore) i usmjeravanje pacijenata po hitnosti. Isto tako, bit će dostupnija potrebna dokumentacija pacijenata svim doktorima koji provode grupnu praksu uz obvezno postojanje informatizacije ordinacija koje obavljaju grupnu praksu. Pilot projekt uključuje timski rad doktora i grupnu praksu kroz stručne konzultacije i evaluacije rada.