x
x

Stopa privremene nesposobnosti za rad pala za 10,7 posto u 2023. godini

  27.03.2024.

Stopa privremene nesposobnosti za rad lani je pala za 10,7 posto, izvijestio je u ponedjeljak Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje čiji su kontrolori zbog utvrđenih nepravilnosti ugovornim subjektima izrekli 1820 mjera.

Stopa privremene nesposobnosti za rad pala za 10,7 posto u 2023. godini

Kontrolori HZZO-a proveli su pri ugovornim subjektima HZZO-a ukupno 11.917 kontrola, od toga 11.675 kontrola na razini primarne zdravstvene zaštite, 201 kontrolu na razini sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite i razini zdravstvenih zavoda te 41 kontrolu pri isporučiteljima ortopedskih i drugih pomagala.

U 10.097 kontrola ili 85 % svih provedenih kontrola nisu utvrđene nepravilnosti. Kršenje ugovornih obveza utvrđeno je u 15 % provedenih kontrola te su kontrolori HZZO-a ugovornim subjektima izrekli 1.820 ugovornih mjera, od čega je izrečeno 1.166 opomena, 420 opomena s naplatom štete, 198 opomena s novčanom kaznom, 26 opomena s novčanom kaznom i naplatom štete, zatim osam opomena pred raskid ugovora s novčanom kaznom, te su pokrenuta dva postupka za raskid Ugovora.

U provedenim kontrolama privremene nesposobnosti za rad (PNR) sveukupno je pregledano 28.844 osiguranika/osobnih zdravstvenih kartona te je utvrđen prestanak medicinskih indikacija za korištenje PNR-a u 7.995 slučajeva ili 28% kontroliranih PNR-a.

Ukupna stopa PNR-a u razdoblju siječanj – prosinac 2023. iznosila je 3,68; od toga 1,86 na teret poslodavca, a 1,82 na teret HZZO-a. U istom razdoblju 2022. ukupna stopa PNR-a bila je 4,12; od toga 2,17 na teret poslodavca, a 1,95 na teret Zavoda.

Iz navedenog proizlazi kako je u razdoblju siječanj – prosinac 2023. u odnosu na isto razdoblje 2022. ukupna stopa PNR-a bila manja za 10,7 %, odnosno stopa PNR-a na teret poslodavca bila je manja za 14,3 %, dok je na teret HZZO-a bila manja za 6,7 %.

Kontrolori HZZO-a u 2023. radili su i na području kontrole i uređenja Listi čekanja u vanbolničkom SKZZ-u, kako bi i termini vanbolničkog SKZZ-a bili transparentni i dostupni izabranim doktorima PZZ-a za eNaručivanje u što većem broju, a sve u cilju smanjenja lista čekanja, povećanja dostupnosti i rasterećenja bolničkog sustava gdje god je to moguće.