x
x

Ukinuto vremensko ograničenje za specijalističke uputnice

  22.06.2012.

HZZO je ukinuo vremensko ograničenje za realizaciju specijalističkih uputnica i prava na ortpedska pomagala, objavljeno je na portalu bankamagazine.hr.

Ukinuto vremensko ograničenje za specijalističke uputnice

Na 11. sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) donesena je odluka o ukidanju vremenskog ograničenja za realizaciju specijalističkih uputnica koje izdaju bolnički liječnici.

Naime, do sada je to bilo 60 dana, što se pokazalo kao jedan od ograničavajućih faktora za izdavanje 'internih' bolničkih uputnica, te je odgovornost za upućivanje na specijalističke preglede bila potpuno prebačena na liječnike u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Kako bi se razlikovale specijalističke uputnice koje se propisuju unutar bolničkih zdravstvenih ustanova i one koje izabrani doktori propisuju za specijalističke preglede, za bolničke uputnice ponovno je uveden termin 'interne' uputnice.

Magnetska rezonanca u bolnici Sv. Katarina

Radi smanjenja lista čekanja HZZO je sa Specijalnom bolnicom za ortopediju, kirurgiju, neurologiju i fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Sveta Katarina u Zaboku ugovorio dva tima za provođenje postupka magnetske rezonance (MR). Time je na zahtjev Ministarstva zdravlja interventno ugovoreno provođenje postupka magnetske rezonance kako bi se pacijentima Krapinsko-zagorske županije olakšalo obavljanje spomenute pretrage s obzirom da je do sada nisu mogli obaviti na svom području već su morali putovati u veće centre.

Lakše do ortopedskih pomagala


Oboljeli od rijetkih i kroničnih bolesti kao i bolesnici kod kojih se ne očekuje poboljšanje zdravstvenog stanja moći će lakše do ortopedskih pomagala koja nisu u Popisu pomagala, na prijedlog nadležnog doktora (izabrani doktor ili specijalist). Osiguranici će moći ubuduće bez vremenskih ograničenja, na dulji rok ostvariti pravo na pomagalo koje nije utvrđeno u Popisu pomagala, a koje im je bilo ranije odobravano. Ova će novina uvelike olakšati put do ortopedskih pomagala i ukinuti nepotrebno administriranje, smatraju u HZZO-u.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Plivit C 1000 PlusGastalZipantola PROTECT
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT C 1000 Plus
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: