x
x

HZJZ: Financijski zdravstveni pokazatelji za Hrvatsku za 2012. godinu

  05.01.2015.

Izvješće o financijskim zdravstvenim pokazateljima za Hrvatsku u 2012. godini prema metodologiji sustava zdravstvenih računa SHA 2012 («System of Health Accounts») objavljeno je na stranicama HZJZ-a.

HZJZ: Financijski zdravstveni pokazatelji za Hrvatsku za 2012. godinu
Sustavi zdravstvenih računa korisni su za evaluaciju i planiranje u zdravstvu, posebno uzevši u obzir da su međunarodno usporedivi, a kompatibilni su i sa statističkim pokazateljima iz drugih područja, primjerice ekonomije.

S obzirom na trend naglog porasta izdvajanja za zdravstvo u razvijenim zemljama tijekom posljednjih desetljeća, pojavila se potreba praćenja pokazatelja potrošnje u zdravstvu koji bi pružili uvid u strukturu te potrošnje i omogućili usporedbu između različitih zemalja.

Kao odgovor na tu potrebu, Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) razvila je Sustav zdravstvenih računa («System of Health Accounts») - metodologiju prikazivanja financijskih zdravstvenih pokazatelja koja obuhvaća niz vrlo detaljnih i preciznih klasifikacija dionika i funkcija u zdravstvu čijim se kombiniranjem u tablicama i unosom pripadajućih izdataka dobiva pregled strukture zdravstvene potrošnje.

Osnovne tri dimenzije zdravstva prema toj metodologiji su:

- funkcije zdravstvene zaštite (Health care functions - HC)

- pružatelji zdravstvene zaštite (Health care providers - HP)

- financijeri zdravstvene zaštite (Health care financing agents - HF)

Njihovim kombiniranjem nastaju tri osnovne tablice na koje je moguće dograđivati dodatne tablice prema izvorima financiranja, dobnim skupinama stanovništva, skupinama bolesti i dr. Podaci iskazani putem metodologije Sustava zdravstvenih računa korisni su za evaluaciju i planiranje u zdravstvu, posebno uzevši u obzir da su međunarodno usporedivi, a kompatibilni su i sa statističkim pokazateljima iz drugih područja, primjerice ekonomije.

U ukupnoj potrošnji za 2012. godinu, udio lijekova na recept  iznosio je 19,6%.

Opis pojedinih kategorija u Sustavu zdravstvenih računa i rezultate u kojoj je Hrvatska uspoređena s drugim zemljama, članicama EU, potražite na stanicama HZJZ-a.

Dr. sc. Ana Ivičević Uhernik, dr. med.
Tanja Mišić, dipl. oec.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Plivit C 1000 PlusAndol PROPLIVIT D 2000
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: